Εκτύπωση

Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

Το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έχει δημοσιεύσει τις εξωτερικές στατιστικές (ισοζύγιο πληρωμών, διεθνής επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) για το πρώτο τρίμηνο του 2018 (2018Τ1).

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών για το 2018Τ1, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα €86,3 εκατ., σε σύγκριση με έλλειμμα €738,3 εκατ. το 2017T1. Η διεθνής επενδυτική θέση της Κύπρου το 2018T1 κατέγραψε μικρή βελτίωση, παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού €22.867,6 εκατ., έναντι €23.139,4 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Το εξωτερικό χρέος της Κύπρου ανήλθε στα €105.756,2 εκατ. το 2018Τ1, σε σύγκριση με €107.058,5 εκατ. το 2017Τ4.

Πατήστε εδώ.