Εκτύπωση

Δημοσίευση της απόφασης μακροπροληπτικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τις απαιτήσεις τήρησης ρευστότητας από τα πιστωτικά ιδρύματα

Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, δημοσιεύει σήμερα την απόφαση μακροπροληπτικής πολιτικής της, για την τήρηση από τα πιστωτικά ιδρύματα επιπρόσθετης ρευστότητας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2018 – 31 Δεκεμβρίου 2018.

Πατήστε εδώ.