Εκτύπωση

Έρευνα Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών για το πρώτο εξάμηνο του 2018

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα της Έρευνας Πλοιοδιαχείρισης για το πρώτο εξάμηνο του 2018. Οι κυριότερες εξελίξεις καθόσον αφορά τις συναλλαγές των πλοιοδιαχειριστριών εταιρειών, κατοίκων Κύπρου, συνοψίζονται ως εξής:

  • Τα έσοδα του κλάδου πλοιοδιαχείρισης στην Κύπρο ανήλθαν στα €506 εκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης των €30 εκατομμυρίων σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2017.
  • Οι κυριότερες χώρες προς τις οποίες εξάγονται οι υπηρεσίες πλοιοδιαχείρισης είναι η Γερμανία, η Ρωσία και η Μάλτα. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν κυρίως διαχείριση πληρωμάτων και τεχνική (μηχανολογική) συντήρηση πλοίων.
  • Οι πληρωμές του κλάδου παρουσίασαν μικρή μείωση της τάξης του €1 εκατομμυρίου κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο και αφορούσαν κυρίως μισθούς και έξοδα εκπαίδευσης πληρωμάτων (59%).

Πατήστε εδώ.