Εκτύπωση

Έρευνα Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών για το 2ο εξάμηνο του 2017

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα της Έρευνας Πλοιοδιαχείρισης για το δεύτερο εξάμηνο του 2017. Οι κυριότερες εξελίξεις καθόσον αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές των πλοιοδιαχειριστριών εταιρειών, κατοίκων Κύπρου, συνοψίζονται ως εξής:

  • Τα έσοδα του κλάδου πλοιοδιαχείρισης στην Κύπρο ανήλθαν στα €476 εκατομμύρια το δεύτερο εξάμηνο του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης των €4 εκατομμυρίων από την προηγούμενη περίοδο αξιολόγησης. Η συγκεκριμένη μεταβολή ωστόσο, αποτελεί μικρότερη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με την αύξηση του ΑΕΠ της Κύπρου κατά την ίδια περίοδο.
  • Οι κυριότερες χώρες προς τις οποίες εξάγονται οι υπηρεσίες πλοιοδιαχείρισης είναι η Γερμανία, η Ρωσία, η Σιγκαπούρη, η Μάλτα και η Ελβετία.
  • Οι διασυνοριακές πληρωμές του κλάδου, οι οποίες αφορούσαν κυρίως μισθούς, έξοδα εκπαίδευσης πληρωμάτων, έξοδα μηχανολογικών υπηρεσιών και γενικά λειτουργικά έξοδα, παρουσίασαν μείωση κατά 3% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Πατήστε εδώ.