Μέσα

Το Ευρωσύστημα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μέσα άσκησης νομισματικής πολιτικής: