Εκτύπωση

Δήλωση Διοικητή για την αναδιοργάνωση της ΚΤΚ


 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 20 Ιανουαρίου 2022

 

«Με τη σημερινή συμφωνία για την αναδιοργάνωση της Κεντρικής Τράπεζας κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της, αλλά και την καλύτερη εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της. 

Είναι πολύ σημαντικό ότι η συμφωνία αυτή είναι προϊόν διαλόγου με τους εργαζόμενους της Κεντρικής Τράπεζας και υπεγράφη σε κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης.

Όλοι μαζί θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας έτσι ώστε η Κεντρική Τράπεζα να αποτελεί ένα σύγχρονο φορέα που με αποτελεσματικότητα και διαφάνεια θα συμβάλλει στην πρόοδο της κυπριακής οικονομίας και της χώρας συνολικά».  

 

Ανακοίνωση Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου