Εκτύπωση

Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης


«Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός αποτελεί βασικό στοιχείο για την καλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς και προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη και οικονομική ευημερία των ατόμων» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) στο χαιρετισμό του στο πρόσφατο σεμινάριο που διοργάνωσε η Εταιρεία Κυπριακών Οικονομικών Μελετών (ΕΚΟΜ) – Cyprus Economic Society, με θέμα: Η σημασία του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και οι εθνικές στρατηγικές για την επίτευξή του (ομιλία Διοικητή στα Αγγλικά).

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Κωνσταντίνος Ηροδότου εξήρε το έργο της Επιτροπής για τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και της Χρηματοοικονομικής Παιδείας, στις δράσεις της οποίας η ΚΤΚ έχει συντονιστικό ρόλο και ενεργή συμμετοχή. Η Επιτροπή συστάθηκε μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής και αποτελείται από στελέχη που προέρχονται από την ΚΤΚ, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η Επιτροπή βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης της Εθνικής Στρατηγικής με στόχο την προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στο σύνολο του πληθυσμού, καθώς και σε στοχευμένες ομάδες. Το πρώτο σχέδιο θα είναι έτοιμο προς το τέλος του έτους, ενώ στη συνέχεια η Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει την πλήρη πρότασή της στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της Εθνικής Στρατηγικής είναι η ενεργός συμμετοχή της πολιτείας και των τοπικών Αρχών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ιδιωτικών, μη κερδοσκοπικών και δημόσιων οργανισμών. Την ίδια στιγμή, σημαντική είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών μέσω εκστρατειών ενημέρωσης.

Ο Διοικητής της ΚΤΚ παρότρυνε τους αρμόδιους για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής να εισάγουν το μάθημα της χρηματοοικονομικής παιδείας στο σχολικό πρόγραμμα από νωρίς, όταν τα παιδιά έχουν έντονη διάθεση για μάθηση και είναι πιο πρόθυμα να εμπεδώσουν νέες έννοιες. «Τα σχολεία, ως ένα περιβάλλον ευνοϊκό για τη μάθηση, διαδραματίζουν ουσιαστικό, αν όχι τον σημαντικότερο ρόλο, στην αντιμετώπιση του οικονομικού αναλφαβητισμού στη ζωή ενός ατόμου» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις συστάσεις διεθνών φορέων όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, οι Εθνικές Στρατηγικές πρέπει να αναπτύσσονται και να παρακολουθούνται από μια αξιόπιστη και αμερόληπτη Αρχή, με τεχνογνωσία χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και κατάλληλη ευελιξία και πόρους. Σε πολλές περιπτώσεις οι Κεντρικές Τράπεζες των χωρών διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στη σωστή δομή διακυβέρνησης του φορέα όσο και στο στάδιο εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής. Η ΚΤΚ είναι πρόθυμη να αναλάβει αυτόν το ρόλο.

Ο Διοικητής της ΚΤΚ έκλεισε τον χαιρετισμό του εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι «κράτος και ιδιωτικοί ενδιαφερόμενοι φορείς συμμερίζονται την πεποίθηση ότι η επένδυση στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό είναι μια επένδυση σε υγιές οικονομικό μέλλον για τη χώρα και τους ανθρώπους της. Είναι πλέον καιρός η Κύπρος να κάνει το τολμηρό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».