Τραπεζογραμμάτια & Κέρματα - Συχνές ερωτήσεις


Πώς μπορεί να αντιληφθεί κάποιος αν ένα τραπεζογραμμάτιο ευρώ είναι πλαστό ή ένα κέρμα ...