Ανακοινώσεις

18 Οκτωβρίου 2018
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
17 Οκτωβρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Σεπτέμβριος 2018
15 Οκτωβρίου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία αναφοράς 30 Ιουνίου 2018
15 Οκτωβρίου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή επάρκεια) με ημερομηνία αναφοράς 30 Ιουνίο...
12 Οκτωβρίου 2018
Ανακοίνωση για τη διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων Λειτουργού Β’ Τάξης και Νομικού Λειτουργού Β’ Τάξης
9 Οκτωβρίου 2018
Έκθεση για το χρέος των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, Σεπτέμβριος 2018Ισοτιμίες Νομισμάτων στο Ευρώ

Τελευταία Ενημέρωση: Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

$
USD
1.1470
¥
JPY
129.05
£
GBP
0.88020Βασικά Επιτόκια ΕΚΤ

Ισχύει από: 16 Μαρτίου 2016

Επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης
0.25%
Κύριες διαδικασίες αναχρηματοδότησης (σταθερό επιτόκιο)
0.00%
Επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων
-0.40%Whistleblowing

Whistleblowing

Αναφορά παραβάσεων ή/και καταγγελιών για δυσλειτουργίες στον ΕΕΜ

Euroschool

Euroschool

Η ΕΚΤ παρέχει πολυμέσα με σκοπό να βοηθήσει τους νέους, τους μαθητές και το ευρύ κοινό να μάθουν περισσότερα σχετικά με βασικές οικονομικές έννοιες.

Visit our Eshop

Visit our Eshop

Η ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου νομισματικών ειδών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου παρέχει συνεχή και έγκαιρη ενημέρωση για τις κυπριακές νομισματικές εκδόσεις.