Ανακοινώσεις

18 Οκτωβρίου 2021
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
15 Οκτωβρίου 2021
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Αυγούστου 2021
6 Οκτωβρίου 2021
Έντυπο αναφοράς εικαζόμενης παράβασης
5 Οκτωβρίου 2021
Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών
5 Οκτωβρίου 2021
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
4 Οκτωβρίου 2021
Βασικοί Συγκεντρωτικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα για το πρώτο τρίμηνο του 2021Ισοτιμίες Νομισμάτων στο Ευρώ

Τελευταία Ενημέρωση: Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021

$
USD
1.1623
¥
JPY
132.78
£
GBP
0.84503Βασικά Επιτόκια ΕΚΤ

Ισχύουν από 18 Σεπτεμβρίου 2019

Επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης
0.25%
Κύριες διαδικασίες αναχρηματοδότησης (σταθερό επιτόκιο)
0.00%
Επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων
-0.50%Whistleblowing

Whistleblowing

Αναφορά παραβάσεων ή/και καταγγελιών για δυσλειτουργίες στον ΕΕΜ

Euroschool

Euroschool

Η ΕΚΤ παρέχει πολυμέσα με σκοπό να βοηθήσει τους νέους, τους μαθητές και το ευρύ κοινό να μάθουν περισσότερα σχετικά με βασικές οικονομικές έννοιες.

Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας

Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας

Η ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου νομισματικών ειδών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου παρέχει συνεχή και έγκαιρη ενημέρωση για τις κυπριακές νομισματικές εκδόσεις.