Ανακοινώσεις

27 Σεπτεμβρίου 2022
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
22 Σεπτεμβρίου 2022
Μακροοικονομικές Προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Σεπτεμβρίου 2022 για την Κυπριακή Οικονομία
19 Σεπτεμβρίου 2022
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία αναφοράς 30 Ιουνίου 2022
19 Σεπτεμβρίου 2022
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή επάρκεια) με ημερομηνία αναφοράς 30 Ιουνίο...
14 Σεπτεμβρίου 2022
Χαιρετισμός Διοικητή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τραπεζών
13 Σεπτεμβρίου 2022
Speech by the Governor of the Central Bank of Cyprus at the London Business School Alumni Cyprus Club eventΙσοτιμίες Νομισμάτων στο Ευρώ

Τελευταία Ενημέρωση: Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022

$
USD
0.9644
¥
JPY
139.28
£
GBP
0.89275Βασικά Επιτόκια ΕΚΤ

Ισχύουν από 14 Σεπτεμβρίου 2022

Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης
1.50%
Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης (σταθερού επιτοκίου)
1.25%
Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων
0.75%Whistleblowing

Whistleblowing

Αναφορά παραβάσεων ή/και καταγγελιών για δυσλειτουργίες στον ΕΕΜ

Euroschool

Euroschool

Η ΕΚΤ παρέχει πολυμέσα με σκοπό να βοηθήσει τους νέους, τους μαθητές και το ευρύ κοινό να μάθουν περισσότερα σχετικά με βασικές οικονομικές έννοιες.

Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας

Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας

Η ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου νομισματικών ειδών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου παρέχει συνεχή και έγκαιρη ενημέρωση για τις κυπριακές νομισματικές εκδόσεις.