Ανακοινώσεις

17 Ιανουαρίου 2020
Στατιστικό Δελτίο Ιανουαρίου 2020
15 Ιανουαρίου 2020
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
14 Ιανουαρίου 2020
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία αναφοράς 31 Αυγούστου 2019
9 Ιανουαρίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Δεκέμβριος 2019
8 Ιανουαρίου 2020
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
7 Ιανουαρίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών ΙδρυμάτωνΙσοτιμίες Νομισμάτων στο Ευρώ

Τελευταία Ενημέρωση: Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020

$
USD
1.1088
¥
JPY
121.93
£
GBP
0.84445Βασικά Επιτόκια ΕΚΤ

Ισχύουν από 18 Σεπτεμβρίου 2019

Επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης
0.25%
Κύριες διαδικασίες αναχρηματοδότησης (σταθερό επιτόκιο)
0.00%
Επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων
-0.50%Whistleblowing

Whistleblowing

Αναφορά παραβάσεων ή/και καταγγελιών για δυσλειτουργίες στον ΕΕΜ

Euroschool

Euroschool

Η ΕΚΤ παρέχει πολυμέσα με σκοπό να βοηθήσει τους νέους, τους μαθητές και το ευρύ κοινό να μάθουν περισσότερα σχετικά με βασικές οικονομικές έννοιες.

Visit our Eshop

Visit our Eshop

Η ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου νομισματικών ειδών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου παρέχει συνεχή και έγκαιρη ενημέρωση για τις κυπριακές νομισματικές εκδόσεις.