Ανακοινώσεις

1 Σεπτεμβρίου 2023
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων για μειωμένα δικηγορικά έξοδα για υποθέσεις εξυγίανσης και αξιογράφων
29 Σεπτεμβρίου 2023
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία αναφοράς 30 Ιουνίου 2023
29 Σεπτεμβρίου 2023
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή επάρκεια) με ημερομηνία αναφοράς 30 Ιουνίο...
29 Σεπτεμβρίου 2023
Speech by the Governor of the Central Bank of Cyprus, Mr Constantinos Herodotou at the Association of Cyprus Electronic Money & Payment Institutions
27 Σεπτεμβρίου 2023
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
25 Σεπτεμβρίου 2023
Μακροοικονομικές Προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Σεπτεμβρίου 2023 για την Κυπριακή Οικονομία
Κόμβος ΚαινοτομίαςΙσοτιμίες Νομισμάτων στο Ευρώ

Τελευταία Ενημέρωση: Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2023

$
USD
1.0530
¥
JPY
157.67
£
GBP
0.86628Βασικά Επιτόκια ΕΚΤ

Ισχύουν από 20 Σεπτεμβρίου 2023

Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης
4.75%
Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης (σταθερού επιτοκίου)
4.50%
Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων
4.00%Whistleblowing

Whistleblowing

Αναφορά παραβάσεων ή/και καταγγελιών για δυσλειτουργίες στον ΕΕΜ

Euroschool

Euroschool

Η ΕΚΤ παρέχει πολυμέσα με σκοπό να βοηθήσει τους νέους, τους μαθητές και το ευρύ κοινό να μάθουν περισσότερα σχετικά με βασικές οικονομικές έννοιες.

Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας

Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας

Η ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου νομισματικών ειδών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου παρέχει συνεχή και έγκαιρη ενημέρωση για τις κυπριακές νομισματικές εκδόσεις.