Ανακοινώσεις

27 Μαρτίου 2020
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία αναφοράς 30 Νοεμβρίου 2019
26 Μαρτίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
26 Μαρτίου 2020
Οικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019
24 Μαρτίου 2020
Μέτρα σε σχέση με το λειτουργία του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών για Εκδότες Ακάλυπτων Επιταγών
18 Μαρτίου 2020
Δέσμη Μέτρων ΚΤΚ για αντιμετώπιση συνεπειών του COVID-19
16 Μαρτίου 2020
Ανακοίνωση ΚΤΚ - Επίδραση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στο κυπριακό τραπεζικό σύστημαΙσοτιμίες Νομισμάτων στο Ευρώ

Τελευταία Ενημέρωση: Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020

$
USD
1.0977
¥
JPY
119.36
£
GBP
0.89743Βασικά Επιτόκια ΕΚΤ

Ισχύουν από 18 Σεπτεμβρίου 2019

Επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης
0.25%
Κύριες διαδικασίες αναχρηματοδότησης (σταθερό επιτόκιο)
0.00%
Επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων
-0.50%Whistleblowing

Whistleblowing

Αναφορά παραβάσεων ή/και καταγγελιών για δυσλειτουργίες στον ΕΕΜ

Euroschool

Euroschool

Η ΕΚΤ παρέχει πολυμέσα με σκοπό να βοηθήσει τους νέους, τους μαθητές και το ευρύ κοινό να μάθουν περισσότερα σχετικά με βασικές οικονομικές έννοιες.

Visit our Eshop

Visit our Eshop

Η ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου νομισματικών ειδών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου παρέχει συνεχή και έγκαιρη ενημέρωση για τις κυπριακές νομισματικές εκδόσεις.