Ανακοινώσεις

2 Δεκεμβρίου 2022
Προσδιορισμός ιδρυμάτων ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα
2 Δεκεμβρίου 2022
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
1 Δεκεμβρίου 2022
Απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) για αύξηση του ποσοστού του αντικυκλικού αποθέματος ασφάλειας από το 0% σε 0,5% με ισχύ από 30 Νοεμβρί...
29 Νοεμβρίου 2022
Χαιρετισμός του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στην τελετή απονομής βραβείων για πράσινες δημόσιες συμβάσεις και βραβείων LIFE FOODPRINT
28 Νοεμβρίου 2022
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
25 Νοεμβρίου 2022
Στατιστικό Δελτίο Οκτωβρίου 2022Ισοτιμίες Νομισμάτων στο Ευρώ

Τελευταία Ενημέρωση: Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022

$
USD
1.0538
¥
JPY
141.32
£
GBP
0.85855Βασικά Επιτόκια ΕΚΤ

Ισχύουν από 2 Νοεμβρίου 2022

Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης
2.25%
Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης (σταθερού επιτοκίου)
2.00%
Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων
1.50%Whistleblowing

Whistleblowing

Αναφορά παραβάσεων ή/και καταγγελιών για δυσλειτουργίες στον ΕΕΜ

Euroschool

Euroschool

Η ΕΚΤ παρέχει πολυμέσα με σκοπό να βοηθήσει τους νέους, τους μαθητές και το ευρύ κοινό να μάθουν περισσότερα σχετικά με βασικές οικονομικές έννοιες.

Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας

Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας

Η ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου νομισματικών ειδών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου παρέχει συνεχή και έγκαιρη ενημέρωση για τις κυπριακές νομισματικές εκδόσεις.