Εκτύπωση

Προθεσμία υποβολής αιτημάτων για μειωμένα δικηγορικά έξοδα για υποθέσεις εξυγίανσης και αξιογράφων

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοινώνει ότι δέχεται εκ νέου αιτήματα για καταβολή μειωμένων δικηγορικών εξόδων από πρόσωπα που έχουν καταχωρήσει αγωγές εναντίον της ΚΤΚ σε σχέση με θέματα εξυγίανσης και αξιογράφων της Τράπεζας Κύπρου ή/και της Λαϊκής Τράπεζας. Αιτήματα μπορούν να υποβάλλονται αναφορικά με:

(i) Αγωγές που εκκρεμούν εναντίον της ΚΤΚ και πρόκειται να αποσυρθούν,

(ii) Αγωγές που έχουν αποσυρθεί εναντίον της ΚΤΚ και εκκρεμεί η καταβολή των δικηγορικών εξόδων που έχουν επιδικαστεί υπέρ της ΚΤΚ, και

(iii) Αγωγές που έχουν εκδικαστεί και εκδόθηκε απόφαση υπέρ της ΚΤΚ και εκκρεμεί η καταβολή των επιδικασθέντων δικηγορικών εξόδων στην ΚΤΚ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτημα στην ΚΤΚ με βάση τη διαδικασία, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ (ανακοινώσεις 3 Ιουλίου 2023 και 10 Ιουλίου 2023). Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 12:00μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβουλευτούν την ιστοσελίδα της ΚΤΚ www.centralbank.cy και στο τηλέφωνο 22714600.