Εκτύπωση

Ανεξάρτητη Επιτροπή για το Μέλλον του Κυπριακού Τραπεζικού Τομέα


Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) είχε διορίσει Ανεξάρτητη Επιτροπή για το Μέλλον του Κυπριακού Τραπεζικού Τομέα. Η Επιτροπή, η οποία αποτελείτο από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, είχε εντολές να διερευνήσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κυπριακός τραπεζικός τομέας και να προβεί σε συστάσεις προς την ΚΤΚ σχετικά με τους τρόπους ενίσχυσης της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της σταθερότητας του τομέα, έτσι ώστε να ωφεληθεί η κυπριακή οικονομία σε μακροπρόθεσμη βάση.

Η Επιτροπή επικεντρώθηκε στα ακόλουθα θέματα:

1)    Το μέγεθος και τη δομή του τραπεζικού τομέα,

2)    Την ενίσχυση της προληπτικής ρύθμισης και εποπτείας, και

3)    Την προώθηση του ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών της η Επιτροπή έλαβε υπόψη τα πρόσφατα προβλήματα του κυπριακού τραπεζικού τομέα, καθώς και τα μέτρα που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτικής ενίσχυσης της ΕΕ. Ωστόσο, βασικός της σκοπός ήταν η διαμόρφωση προτάσεων για την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και της σταθερότητας του κυπριακού τραπεζικού τομέα, ο οποίος είναι ζωτικής σημασίας για την κυπριακή οικονομία.

Η Επιτροπή άρχισε τις εργασίες της το 2012, ετοίμασε μια ενδιάμεση έκθεση στα μέσα του 2013, ενώ η τελική έκθεση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2013.

Η Επιτροπή αποτελείτο από τα ακόλουθα μέλη:

David Lascelles, Πρόεδρος. Ο David Lascelles έχει εμπειρία στην ανάλυση του τραπεζικού τομέα για περισσότερο από 30 χρόνια, ως συντάκτης για τον τραπεζικό τομέα στους Financial Times (1980-1995) και πιο πρόσφατα ως Senior Fellow του Κέντρου για τη Μελέτη της Χρηματοοικονομικής Καινοτομίας, ένα ανεξάρτητο think tank του Λονδίνου που χρηματοδοτείται από μεγάλες τράπεζες και δημόσιους οργανισμούς (1995 - ). Ο David Lascelles διετέλεσε επίσης λέκτορας πανεπιστημίου στον τραπεζικό τομέα, καθώς και μη-εκτελεστικό μέλος σε τράπεζα.

Ο David Green είναι ένας κορυφαίος διεθνής εμπειρογνώμονας για θέματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, με πέραν των 40 χρόνων εμπειρία ως κεντρικός τραπεζίτης και ως ειδικός για θέματα χρηματοοικονομικής ρυθμιστικής Αρχής. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του εργάστηκε στην Τράπεζα της Αγγλίας και της Αρχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και στη συνέχεια, στο ολοκληρωμένο ρυθμιστή του Ηνωμένου Βασιλείου για την εταιρική αναφορά, το Συμβούλιου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Έχει πρόσφατα διοριστεί σύμβουλος μερικής απασχόλησης στην Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας.

Ο Γιώργος Χαραλάμπους είναι εμπειρογνώμονας στον τομέα των οικονομικών στην Κύπρο εδώ και πολλά χρόνια, αρχικά ως Ανώτερος Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Κύπρου και πιο πρόσφατα ως πρόεδρος της κυπριακής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Είναι πτυχιούχος του London School of Economics και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατείχε, επίσης, σημαντικές θέσεις σε πολλά άλλα ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της ΚΤΚ και της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως.

Ο Pierre de Weck είναι Ανώτερος Τραπεζίτης στην Ελβετία με περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρία στον τραπεζικό τομέα σε διεθνές επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει αναλάβει διάφορες υψηλόβαθμες θέσεις στη Citibank, UBS και Deutsche Bank στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και τη Μέση Ανατολή. Πιο πρόσφατα διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου της Deutsche Bank, ως επικεφαλής της διεύθυνσης Private Wealth Management με €300δις εργασίες σε 70 χώρες.


Όροι εντολής

 
Ενδιάμεση Έκθεση - Ιούνιος 2013

  
Τελική Έκθεση - Οκτώβριος 2013