Τραπεζογραμμάτια & Κέρματα

Τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ τέθηκαν για πρώτη φορά στην κυκλοφορία την 1η Ιανουαρίου, 2002.  Σήμερα τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ αποτελούν νόμιμο χρήμα στα 19 από τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντικατέστησαν τα εθνικά τους νομίσματα. Οι 19 χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, με απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την εκπλήρωση των κριτηρίων σύγκλισης που προβλέπονταν στη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Οι χώρες αυτές απαρτίζουν τη ζώνη του ευρώ και είναι οι ακόλουθες:

Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία και Φινλανδία.

Οι μη συμμετέχουσες χώρες στη ζώνη του ευρώ είναι η Βουλγαρία, η Δανία,  το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κροατία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σουηδία και η Τσεχική Δημοκρατία. Η Δανία και η Λιθουανία είναι μέλη του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών ΙΙ (ΜΣΙ ΙΙ). Αυτό σημαίνει ότι η κορώνα Δανίας και το λίτα Λιθουανίας είναι συνδεδεμένα με το ευρώ. Αναμένεται ότι περισσότερες χώρες θα γίνουν μέλη του ΜΣΙ ΙΙ στο μέλλον.

Το ευρώ έχει επίσης υιοθετηθεί ως νόμιμο χρήμα από τα μικρά κράτη του Μονακό, του Σαν Μαρίνο, της Πόλης του Βατικανού και της Ανδόρρας.