Τραπεζογραμμάτια & Κέρματα

Τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ τέθηκαν για πρώτη φορά στην κυκλοφορία την 1η Ιανουαρίου, 2002.  Σήμερα τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ αποτελούν νόμιμο χρήμα στα 20 από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και αντικατέστησαν τα εθνικά τους νομίσματα. Οι 20 χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, με απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την εκπλήρωση των κριτηρίων σύγκλισης που προβλέπονταν στη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Οι χώρες αυτές απαρτίζουν τη ζώνη του ευρώ και είναι οι ακόλουθες:

Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία και Φινλανδία.

Τα μη συμμετέχοντα στη ζώνη του ευρώ κράτη μέλη της ΕΕ είναι η Βουλγαρία, η Δανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σουηδία και η Τσεχική Δημοκρατία. Η Δανία είναι μέλος του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών ΙΙ (ΜΣΙ ΙΙ). Αυτό σημαίνει ότι η κορώνα Δανίας είναι συνδεδεμένη με το ευρώ.

Το ευρώ έχει επίσης υιοθετηθεί ως νόμιμο χρήμα από τα μικρά κράτη της Ανδόρρας του Μονακό, του Σαν Μαρίνο και της Πόλης του Βατικανού.

Έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των τραπεζογραμματίων ευρώ - Ευκαιρίες συνεργασίας

Το Ευρωσύστημα έχει καθήκον για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της ασφάλειας των τραπεζογραμματίων που εκδίδει. Συναφώς, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε στενή συνεργασία με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης, διαχειρίζεται, συντονίζει και χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών έργων, τα οποία διενεργούνται τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.  Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε από κοινού ερευνητικά έργα για τη βελτίωση των τραπεζογραμματίων του ευρώ, μπορείτε να επισκεφθείτε τον πιο κάτω σύνδεσμο για περισσότερες λεπτομέρειες: 

https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/research/html/index/el/html