Κέρματα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου παρουσιάζει τις ποσότητες κοπής Κυπριακών κερμάτων ευρώ κυκλοφορίας ανά ονομαστική αξία (περιλαμβανομένων αναμνηστικών κερμάτων ευρώ και Κυπριακών σετ κερμάτων ευρώ):

Ονομαστική αξία

2020

Ποσότητα (‘000)

2021

Ποσότητα (‘000)

1 σεντ σε ρολά

8.000

9.150

2 σεντ σε ρολά

8.400

12.600

5 σεντ σε ρολά

7.500

7.950

10 σεντ σε ρολά

1.700

4.440

20 σεντ σε ρολά

4.300

4.800

50 σεντ σε ρολά

1.500

1.920

1 ευρώ σε ρολά

100

1.575

2 ευρώ σε ρολά

3.300

3.000

2 ευρώ αναμνηστικό σε ρολά

400

 

2 ευρώ αναμνηστικό σε κάψουλες

3

 

2 ευρώ αναμνηστικό σε κάρτες

6

 

2 ευρώ αναμνηστικό σε θήκες

3

 

Κυπριακά σετ κερμάτων ευρώ

5

5

Σημείωση: Οι ποσότητες κερμάτων σε ρολά αναφέρονται στον αριθμό κερμάτων που κόπηκαν (και όχι στα ρολά).