Εκτύπωση

Επιτόκια Αναφοράς


Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το άρθρο 314Α του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, Κεφ. 154 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, υπολογίζει σύμφωνα με τις πρόνοιες του εν λόγω άρθρου το επιτόκιο αναφοράς.

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 314Α δεν εφαρμόζονται σε πιστωτικά ιδρύματα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

%

Όπως έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

01.07.2011

12,18

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4503, 1.7.2011, Αριθμός 258
27.10.2011

12,57

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4528, 27.10.2011, Αριθμός 454
27.01.2012

12,45

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4545, 27.1.2012, Αριθμός 18
27.04.2012

12,44

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4564, 27.4.2012, Αριθμός 161
27.07.2012

12,32

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4583, 27.7.2012, Αριθμός 285
09.11.2012

12,67

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4603, 9.11.2012, Αριθμός 437
25.01.2013

12,51

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4622, 25.1.2013, Αριθμός 26
10.05.2013

12,26

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4668, 10.5.2013, Αριθμός 152
25.07.2013

12,41

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4699, 25.7.2013, Αριθμός 272
25.10.2013 12,49 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4726, 25.10.2013, Αριθμός 376
31.01.2014 12,06 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4755, 31.01.2014, Αριθμός 34
02.05.2014 11,81 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4777, 02.05.2014, Αριθμός 221
11.07.2014 11,31 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4797, 11.07.2014, Αριθμός 330
31.10.2014 11,08 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4828, 31.10.2014, Αριθμός 485
30.01.2015 10,72 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4848, 30.01.2015, Αριθμός 30
24.04.2015 10,44 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4865, 24.04.2015, Αριθμός 136
31.07.2015 9,56 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4885, 31.07.2015, Αριθμός 266
30.10.2015 10,10 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4902, 30.10.2015, Αριθμός 360
29.01.2016 9,80 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4921, 29.01.2016, Αριθμός 17
28.04.2016  9,96 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4943, 28.04.2016, Αριθμός 139 
29.07.2016 9,88 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4957, 29.07.2016, Αριθμός 224
27.10.2016 9,77 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4971, 27.10.2016, Αριθμός 301
27.01.2017 9,42 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4993, 27.01.2017, Αριθμός 32
28.04.2017 9,12 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 5010, 28.04.2017, Αριθμός 136
 
28.07.2017 9,47 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 5031, 28.07.2017, Αριθμός 249
27.10.2017 9,92 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 5045, 27.10.2017, Αριθμός 349
26.01.2018 9,23

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 5064, 26.01.2018, Αριθμός 31

27.04.2018 9,78 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 5084, 27.04.2018, Αριθμός 108
27.07.2018 9,43 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 5103, 27.07.2018, Αριθμός 231
26.10.2018 9,63 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 5117, 26.10.2018, Αριθμός 309
25.01.2019 8,96 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 5135, 25.01.2019, Αριθμός 22
25.04.2019 8,82 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 5156, 25.04.2019, Αριθμός 144
26.07.2019 8,50 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 5174, 26.07.2019, Αριθμός 261
25.10.2019 8,63 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 5189, 25.10.2019, Αριθμός 343
31.01.2020 8,62 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 5204, 31.01.2020, Αριθμός 32
24.04.2020 8,71 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 5252, 24.04.2020, Αριθμός 174
31.07.2020 8,76 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 5329, 31.07.2020, Αριθμός 335
30.10.2020 8,74 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 5385, 30.10.2020, Αριθμός 507
29.01.2021 8,60 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 5454, 29.01.2021, Αριθμός 46
29.04.2021 8,82 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 5517, 29.04.2021, Αριθμός 184
30.07.2021 8,59 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 5578, 30.07.2021, Αριθμός 341
29.10.2021 8,69 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 5622, 29.10.2021, Αριθμός 437
28.01.2022 8,89 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 5659, 28.01.2022, Αριθμός 46
29.04.2022 9,10 Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 5694, 29.04.2022, Αριθμός 175
29.07.2022 8,93 Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 5727, 29.07.2022, Αριθμός 309
27.10.2022 9,40 Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 5748, 27.10.2022, Αριθμός 404
27.01.2023 10,05 Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 5772, 27.01.2023, Αριθμός 17