Κυπριακή λίρα

Πριν την εισαγωγή του ευρώ το νόμισμα της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν η κυπριακή λίρα, με αρχική υποδιαίρεση τα 1.000 μιλς. Το 1983 εισήχθη το σεντ σε αντικατάσταση του μιλ και η κυπριακή λίρα υποδιαιρέθηκε σε 100 σεντ. Την 1η Ιανουαρίου 2008 η κυπριακή λίρα αντικαταστάθηκε με το ευρώ.
 

Σύμφωνα με τον περί της Υιοθέτησης του ευρώ Νόμο (Ν33Ι/2007), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, η περίοδος για την ανταλλαγή τραπεζογραμματίων της κυπριακής λίρας σε τραπεζογραμμάτια ευρώ έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

 


Ανταλλαγή πρώην εθνικών νομισμάτων για όλες τις χώρες που υιοθέτησαν το ευρώ