Ανακοινώσεις

13 Μαΐου 2021
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Μαρτίου 2021
11 Μαΐου 2021
Στατιστικό Δελτίο Απριλίου 2021
6 Μαΐου 2021
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
29 Απριλίου 2021
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
29 Απριλίου 2021
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
29 Απριλίου 2021
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
29 Απριλίου 2021
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
29 Απριλίου 2021
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
28 Απριλίου 2021
Έρευνα Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών για το δεύτερο εξάμηνο του 2020
28 Απριλίου 2021
Τοποθέτηση της ΚΤΚ σε σχέση με κρυπτονομίσματα/εικονικά νομίσματα (cryptocurrencies/virtual currencies)
23 Απριλίου 2021
Τραπεζικές αργίες
15 Απριλίου 2021
Σετ των Κυπριακών Κερμάτων Ευρώ Κοπής 2021
9 Απριλίου 2021
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 28η Φεβρουαρίου 2021
8 Απριλίου 2021
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
8 Απριλίου 2021
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή ...
31 Μαρτίου 2021
Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών
31 Μαρτίου 2021
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
26 Μαρτίου 2021
Οικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020
26 Μαρτίου 2021
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
23 Μαρτίου 2021
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Ιανουαρίου 2021
17 Μαρτίου 2021
Τραπεζικές αργίες
12 Μαρτίου 2021
Βασικοί Συγκεντρωτικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα για το τρίτο τρίμηνο του 2020
12 Μαρτίου 2021
Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των εξωτερικών χώρων πρασίνου και των φυτών εσωτερικού και ...
5 Μαρτίου 2021
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
3 Μαρτίου 2021
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
2 Μαρτίου 2021
Τραπεζική αργία
25 Φεβρουαρίου 2021
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
24 Φεβρουαρίου 2021
Καθορισμός του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος για την περίοδο 1 Απριλίου 2021 – 30 Ιουνίου 2021
19 Φεβρουαρίου 2021
Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών
15 Φεβρουαρίου 2021
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020
12 Φεβρουαρίου 2021
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
10 Φεβρουαρίου 2021
Το Ευρωσύστημα συμφωνεί σε κοινή στάση για εφαρμογή βιώσιμων και υπεύθυνων επενδυτικών αρχών που σχετίζονται με ...
9 Φεβρουαρίου 2021
Στατιστικό Δελτίο Ιανουαρίου 2021
4 Φεβρουαρίου 2021
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
1 Φεβρουαρίου 2021
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
29 Ιανουαρίου 2021
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
29 Ιανουαρίου 2021
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
29 Ιανουαρίου 2021
Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον διορισμό μελών του Συμβουλίου Προσφυγών των Ευρωπαϊκών Εποπτικών ...
22 Ιανουαρίου 2021
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
22 Ιανουαρίου 2021
Ετήσιο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την παραχάραξη τραπεζογραμματίων ευρώ
22 Ιανουαρίου 2021
Διαγωνισμός για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Εξοπλισμού Συστήματος Διαχείρισης Κτηρίου
20 Ιανουαρίου 2021
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
18 Ιανουαρίου 2021
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
18 Ιανουαρίου 2021
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή ...
12 Ιανουαρίου 2021
Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
9 Ιανουαρίου 2021
Αποφάσεις ΚΤΚ που στοχεύουν σε άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας
5 Ιανουαρίου 2021
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 30η Νοεμβρίου 2020
5 Ιανουαρίου 2021
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
5 Ιανουαρίου 2021
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Δεκέμβριος 2020
4 Ιανουαρίου 2021
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
31 Δεκεμβρίου 2020
Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών
23 Δεκεμβρίου 2020
Οικονομικό Δελτίο
18 Δεκεμβρίου 2020
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
17 Δεκεμβρίου 2020
Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία
16 Δεκεμβρίου 2020
Έκδοση αναμνηστικού κέρματος με την ευκαιρία της επετείου για τα τριαντάχρονα του Ινστιτούτου Νευρολογίας και ...
15 Δεκεμβρίου 2020
Τραπεζικές αργίες
14 Δεκεμβρίου 2020
Έκδοση αναμνηστικού κέρματος με την ευκαιρία της επετείου για τα τριαντάχρονα του Ινστιτούτου Νευρολογίας και ...
11 Δεκεμβρίου 2020
Έκδοση αναμνηστικού κέρματος με την ευκαιρία της επετείου για τα τριαντάχρονα του Ινστιτούτου Νευρολογίας και ...
10 Δεκεμβρίου 2020
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Οκτωβρίου 2020
3 Δεκεμβρίου 2020
Δημοσίευση πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (KTK) για μακροπροληπτικούς σκοπούς
2 Δεκεμβρίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Νοέμβριος 2020
2 Δεκεμβρίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
27 Νοεμβρίου 2020
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
26 Νοεμβρίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
24 Νοεμβρίου 2020
Καθορισμός του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2021 – 31 Μαρτίου ...
23 Νοεμβρίου 2020
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
19 Νοεμβρίου 2020
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
17 Νοεμβρίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών
13 Νοεμβρίου 2020
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2020
11 Νοεμβρίου 2020
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
11 Νοεμβρίου 2020
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή ...
9 Νοεμβρίου 2020
Έκδοση αργυρού συλλεκτικού κέρματος με θέμα «Η Λήδα και ο Κύκνος»
4 Νοεμβρίου 2020
Στατιστικό Δελτίο Οκτωβρίου 2020
3 Νοεμβρίου 2020
Έρευνα Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών για το πρώτο εξάμηνο του 2020
3 Νοεμβρίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Οκτώβριος 2020
2 Νοεμβρίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
2 Νοεμβρίου 2020
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
30 Οκτωβρίου 2020
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
30 Οκτωβρίου 2020
Διαγωνισμός για την ανανέωση συνδρομών και συντήρηση προϊόντων Check Point
27 Οκτωβρίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
16 Οκτωβρίου 2020
Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση και συντήρηση Συστήματος Περιμετρικής Προστασίας ...
14 Οκτωβρίου 2020
Δήλωση του Διοικητή της ΚΤΚ κ. Κωνσταντίνου Ηροδότου σε σχέση με τα όσα έφερε στο φως το δημοσιογραφικό δίκτυο Al ...
13 Οκτωβρίου 2020
Τραπεζική αργία
12 Οκτωβρίου 2020
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
5 Οκτωβρίου 2020
Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών
5 Οκτωβρίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Σεπτέμβριος 2020
30 Σεπτεμβρίου 2020
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Αυγούστου 2020
30 Σεπτεμβρίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
25 Σεπτεμβρίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
25 Σεπτεμβρίου 2020
Διαγωνισμός Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιλογή σχεδίου αναμνηστικού κέρματος €2 που θα εκδοθεί το 2022 για την ...
22 Σεπτεμβρίου 2020
Τραπεζική αργία
14 Σεπτεμβρίου 2020
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
14 Σεπτεμβρίου 2020
Καθορισμός του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος για την περίοδο 1 Οκτωβρίου 2020 – 31 Δεκεμβρίου ...
7 Σεπτεμβρίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Αύγουστος 2020
4 Σεπτεμβρίου 2020
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Ιουλίου 2020
2 Σεπτεμβρίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
1 Σεπτεμβρίου 2020
Προσδιορισμός πέντε Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα
27 Αυγούστου 2020
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
25 Αυγούστου 2020
Βασικοί Συγκεντρωτικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα για το πρώτο τρίμηνο του 2020
20 Αυγούστου 2020
Κενές Θέσεις - Εργοδότηση με Σύμβαση
19 Αυγούστου 2020
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
17 Αυγούστου 2020
Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών
10 Αυγούστου 2020
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Ιούλιος 2020
7 Αυγούστου 2020
Διατάγματα για καθορισμό εύλογων τελών στα πλαίσια του Περί Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού ...
6 Αυγούστου 2020
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
6 Αυγούστου 2020
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή ...
4 Αυγούστου 2020
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 30η Ιουνίου 2020
31 Ιουλίου 2020
Εφαρμογή από την ΚΤΚ της Σύστασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου ESRB/2020/07 για τον περιορισμό ...
31 Ιουλίου 2020
Σύσταση της ΚΤΚ για τη μη διανομή μερίσματος και εξαγοράς ιδίων μετοχών κατά τη διάρκεια της πανδημίας του ...
31 Ιουλίου 2020
Στατιστικό Δελτίο Ιουλίου 2020
31 Ιουλίου 2020
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
31 Ιουλίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
31 Ιουλίου 2020
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
29 Ιουλίου 2020
Διαδραστική ηλεκτρονική έκδοση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας “Στατιστικές πληροφορίες: Χρήμα, πιστώσεις και ...
28 Ιουλίου 2020
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
27 Ιουλίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
24 Ιουλίου 2020
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την παροχή στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπηρεσιών ασφαλιστικών καλύψεων
24 Ιουλίου 2020
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
22 Ιουλίου 2020
Βασικοί Συγκεντρωτικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα για το τέταρτο τρίμηνο του 2019
16 Ιουλίου 2020
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων (στοιχεία για την ...
6 Ιουλίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Ιούνιος 2020
3 Ιουλίου 2020
Οικονομικό Δελτίο
3 Ιουλίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
1 Ιουλίου 2020
Διάθεση κυπριακών κερμάτων ευρώ κοπής 2020
30 Ιουνίου 2020
Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών
30 Ιουνίου 2020
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων (στοιχεία για την ...
29 Ιουνίου 2020
Καθορισμός του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος για την περίοδο 1 Ιουλίου 2020 – 30 Σεπτεμβρίου ...
26 Ιουνίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
19 Ιουνίου 2020
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Μαΐου 2020
19 Ιουνίου 2020
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
19 Ιουνίου 2020
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
12 Ιουνίου 2020
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
11 Ιουνίου 2020
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων (στοιχεία για την ...
5 Ιουνίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
4 Ιουνίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Μάιος 2020
3 Ιουνίου 2020
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου συμμετέχει στο MAPS
3 Ιουνίου 2020
Σετ των κυπριακών κερμάτων ευρώ κοπής 2020
29 Μαΐου 2020
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
28 Μαΐου 2020
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 30η Απριλίου 2020
28 Μαΐου 2020
Ετήσια Έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για το 2019
28 Μαΐου 2020
Τραπεζική αργία
27 Μαΐου 2020
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
27 Μαΐου 2020
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή ...
25 Μαΐου 2020
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων (στοιχεία για την ...
22 Μαΐου 2020
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
22 Μαΐου 2020
Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών
22 Μαΐου 2020
Προμήθεια, Εγκατάσταση και Διαμόρφωση Συστήματος Διαχείρισης και Επεξεργασίας Αιτημάτων και Περιστατικών
14 Μαΐου 2020
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων (στοιχεία για την ...
8 Μαΐου 2020
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Μαρτίου 2020
7 Μαΐου 2020
Προσδιορισμός των πιστωτικών ιδρυμάτων που ορίστηκαν ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα
6 Μαΐου 2020
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
5 Μαΐου 2020
Παραπομπή σε Ανακοίνωση της ΕΚΤ
5 Μαΐου 2020
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Απρίλιος 2020
30 Απριλίου 2020
Αναθεώρηση μέτρων σε σχέση με τη λειτουργία του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών για Εκδότες Ακάλυπτων Επιταγών
30 Απριλίου 2020
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
28 Απριλίου 2020
Στατιστικό Δελτίο Απριλίου 2020
28 Απριλίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
24 Απριλίου 2020
Παραπομπή σε Ανακοίνωση της ΕΚΤ για τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών σε σχέση με το COVID-19
24 Απριλίου 2020
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
22 Απριλίου 2020
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 29η Φεβρουαρίου 2020
22 Απριλίου 2020
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Ιανουαρίου 2020
16 Απριλίου 2020
Έρευνα Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών για το δεύτερο εξάμηνο του 2019
10 Απριλίου 2020
Εισφορά της ΚΤΚ προς το Υπουργείο Υγείας ύψους €1 εκ. για αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19
10 Απριλίου 2020
Πρόσθετο μέτρο της ΚΤΚ για στήριξη της οικονομίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19
8 Απριλίου 2020
Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
7 Απριλίου 2020
Εφαρμογή μέτρων της ΚΤΚ προς όλες τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων
7 Απριλίου 2020
Σύσταση της ΚΤΚ προς όλα τα Λιγότερο Σημαντικά Πιστωτικά Ιδρύματα
6 Απριλίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Μάρτιος 2020
3 Απριλίου 2020
Ο Περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Νόμος του 2020
2 Απριλίου 2020
Η Εθνική Επιτροπή Πληρωμών καλεί τους χρήστες και παρόχους των υπηρεσιών πληρωμών να πραγματοποιούν πληρωμές ...
2 Απριλίου 2020
Τραπεζικές αργίες
31 Μαρτίου 2020
Εφαρμογή μέτρων που εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου - Βραχυπρόθεσμες αναδιαρθρώσεις
31 Μαρτίου 2020
Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών
31 Μαρτίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
31 Μαρτίου 2020
Οι περί των Διαδικασιών Χορήγησης Νέων και Αναθεώρησης Υφιστάμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων Οδηγίες του 2016 έως ...
27 Μαρτίου 2020
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
26 Μαρτίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
26 Μαρτίου 2020
Οικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019
24 Μαρτίου 2020
Μέτρα σε σχέση με τη λειτουργία του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών για Εκδότες Ακάλυπτων Επιταγών
18 Μαρτίου 2020
Δέσμη Μέτρων ΚΤΚ για αντιμετώπιση συνεπειών του COVID-19
16 Μαρτίου 2020
Ανακοίνωση ΚΤΚ - Επίδραση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στο ...
16 Μαρτίου 2020
Τραπεζικές αργίες
9 Μαρτίου 2020
Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση έργων διαχείρισης αρχείων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
4 Μαρτίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
27 Φεβρουαρίου 2020
Καθορισμός του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος για την περίοδο 1 Απριλίου 2020 – 30 Ιουνίου 2020
27 Φεβρουαρίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
20 Φεβρουαρίου 2020
Βασικοί Συγκεντρωτικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα για το τρίτο τρίμηνο του 2019
20 Φεβρουαρίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών
17 Φεβρουαρίου 2020
Τραπεζική αργία
14 Φεβρουαρίου 2020
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
14 Φεβρουαρίου 2020
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή ...
13 Φεβρουαρίου 2020
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019
6 Φεβρουαρίου 2020
Παράπονα πελατών των Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων (ΕΕΠ)
4 Φεβρουαρίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
31 Ιανουαρίου 2020
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
31 Ιανουαρίου 2020
Κενές Θέσεις
31 Ιανουαρίου 2020
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
29 Ιανουαρίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
24 Ιανουαρίου 2020
Εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την παραχάραξη τραπεζογραμματίων ευρώ
17 Ιανουαρίου 2020
Στατιστικό Δελτίο Ιανουαρίου 2020
15 Ιανουαρίου 2020
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
14 Ιανουαρίου 2020
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
9 Ιανουαρίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Δεκέμβριος 2019
8 Ιανουαρίου 2020
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
7 Ιανουαρίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
3 Ιανουαρίου 2020
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 30η Νοεμβρίου 2019
2 Ιανουαρίου 2020
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
30 Δεκεμβρίου 2019
Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών
24 Δεκεμβρίου 2019
Περίοδος προσαρμογής για την αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη (SCA) για τις εξ αποστάσεως ηλεκτρονικές ...
23 Δεκεμβρίου 2019
Οικονομικό Δελτίο
20 Δεκεμβρίου 2019
Προκήρυξη Διαγωνισμού 14-2019: Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού Microsoft και συντήρησης υφιστάμενων αδειών ...
17 Δεκεμβρίου 2019
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
13 Δεκεμβρίου 2019
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την παροχή στην Κεντρική Τράπεζα υπηρεσιών για τη διεξαγωγή δειγματοληπτικής έρευνας για ...
10 Δεκεμβρίου 2019
Τραπεζικές αργίες
10 Δεκεμβρίου 2019
Καθορισμός του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2020 – 31 Μαρτίου ...
9 Δεκεμβρίου 2019
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Οκτωβρίου 2019
4 Δεκεμβρίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
4 Δεκεμβρίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Νοέμβριος 2019
28 Νοεμβρίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
20 Νοεμβρίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών
15 Νοεμβρίου 2019
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
14 Νοεμβρίου 2019
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
14 Νοεμβρίου 2019
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή ...
12 Νοεμβρίου 2019
Έκδοση αργυρού συλλεκτικού κέρματος με θέμα 30 χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου
8 Νοεμβρίου 2019
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
6 Νοεμβρίου 2019
Έρευνα Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών για το πρώτο εξάμηνο του 2019
1 Νοεμβρίου 2019
Βασικοί Συγκεντρωτικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα για το πρώτο τρίμηνο του 2019
31 Οκτωβρίου 2019
Στατιστικό Δελτίο Οκτώβριος 2019
31 Οκτωβρίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
31 Οκτωβρίου 2019
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
29 Οκτωβρίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
25 Οκτωβρίου 2019
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
24 Οκτωβρίου 2019
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2019
16 Οκτωβρίου 2019
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
14 Οκτωβρίου 2019
Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών
11 Οκτωβρίου 2019
Τραπεζική αργία
11 Οκτωβρίου 2019
Προσδιορισμός των πιστωτικών ιδρυμάτων που ορίστηκαν ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα
2 Οκτωβρίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
26 Σεπτεμβρίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
23 Σεπτεμβρίου 2019
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Αυγούστου 2019
23 Σεπτεμβρίου 2019
Διάθεση κυπριακών κερμάτων ευρώ κοπής 2019
20 Σεπτεμβρίου 2019
The Central Bank of Cyprus joins MAPS, the Treasury Management System for Central Banks provided by Banque de ...
19 Σεπτεμβρίου 2019
Τραπεζική αργία
19 Σεπτεμβρίου 2019
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
11 Σεπτεμβρίου 2019
Καθορισμός του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος για την περίοδο 1 Οκτωβρίου 2019 – 31 Δεκεμβρίου ...
3 Σεπτεμβρίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
2 Σεπτεμβρίου 2019
Ανακοίνωση προς την αγορά πληρωμών σχετικά με την αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη (SCA) από τις 14 ...
28 Αυγούστου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
21 Αυγούστου 2019
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Ιουλίου 2019
16 Αυγούστου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών
12 Αυγούστου 2019
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Μαΐου 2019 και την 30η Ιουνίου 2019
7 Αυγούστου 2019
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
6 Αυγούστου 2019
Ανακοίνωση για τις αλλαγές στα επιτόκια αναφοράς της ζώνης του ευρώ
6 Αυγούστου 2019
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Ιούλιος 2019
5 Αυγούστου 2019
Τραπεζική αργία
1 Αυγούστου 2019
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή ...
1 Αυγούστου 2019
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
31 Ιουλίου 2019
Ανάκληση άδειας λειτουργίας που παραχωρήθηκε στην Promsvyazbank PJSC για τη λειτουργία υποκαταστήματος στην Κύπρο
31 Ιουλίου 2019
Ανάκληση άδειας λειτουργίας που παραχωρήθηκε στην Joint-stock company Avtovazbank για τη λειτουργία ...
31 Ιουλίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
31 Ιουλίου 2019
Στατιστικό Δελτίο Ιούλιος 2019
31 Ιουλίου 2019
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
26 Ιουλίου 2019
Εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την παραχάραξη τραπεζογραμματίων ευρώ
26 Ιουλίου 2019
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
24 Ιουλίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
5 Ιουλίου 2019
Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας για το 2018 – Αγγλική έκδοση
5 Ιουλίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
3 Ιουλίου 2019
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της USB Bank PLC
1 Ιουλίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
28 Ιουνίου 2019
Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών
28 Ιουνίου 2019
Διαγωνισμός για την κοπή, συσκευασία και παράδοση κυπριακών κερμάτων ευρώ κυκλοφορίας (συμπερ. αναμνηστικών ...
26 Ιουνίου 2019
Οικονομικό Δελτίο
21 Ιουνίου 2019
Διαγωνισμός για υποστήριξη υποδομής της πλατφόρμας SWIFT & υποστηρικτικών της συστημάτων
21 Ιουνίου 2019
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
18 Ιουνίου 2019
Καθορισμός του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος για την περίοδο 1 Ιουλίου 2019 – 30 Σεπτεμβρίου ...
10 Ιουνίου 2019
Τραπεζική αργία
4 Ιουνίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
31 Μαΐου 2019
Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας 2018
30 Μαΐου 2019
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 30η Απριλίου 2019
28 Μαΐου 2019
Τα νέα τραπεζογραμμάτια των 100 και των 200 ευρώ αρχίζουν να κυκλοφορούν σήμερα
28 Μαΐου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
23 Μαΐου 2019
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
22 Μαΐου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών
17 Μαΐου 2019
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
7 Μαΐου 2019
Στατιστικό Δελτίο Απρίλιος 2019
7 Μαΐου 2019
Έρευνα Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών για το δεύτερο εξάμηνο του 2018
6 Μαΐου 2019
Βασικοί Συγκεντρωτικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα για το τέταρτο τρίμηνο του 2018
6 Μαΐου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
3 Μαΐου 2019
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
25 Απριλίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
25 Απριλίου 2019
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
24 Απριλίου 2019
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Μαρτίου 2019
22 Απριλίου 2019
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή ...
22 Απριλίου 2019
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
19 Απριλίου 2019
Τραπεζικές αργίες
19 Απριλίου 2019
Σετ των κυπριακών κερμάτων ευρώ κοπής 2019
10 Απριλίου 2019
Δημοσίευση Διοικητικής Κύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 42Β των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως ...
10 Απριλίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Μάρτιος 2019
5 Απριλίου 2019
Ετήσια Έκθεση ΚΤΚ για το 2018
3 Απριλίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
29 Μαρτίου 2019
Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών
29 Μαρτίου 2019
Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση και μετέπειτα συντήρηση και υποστήριξη εξοπλισμού δικτύου
29 Μαρτίου 2019
Οικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018
28 Μαρτίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
28 Μαρτίου 2019
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 28η Φεβρουαρίου 2019
26 Μαρτίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Φεβρουάριος 2019
19 Μαρτίου 2019
Καθορισμός του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος για την περίοδο 1 Απριλίου 2019 – 30 Ιουνίου 2019
19 Μαρτίου 2019
Συμβάσεις Εργοδότησης Ορισμένης Διάρκειας στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
18 Μαρτίου 2019
Οι καθυστερήσεις στην Κύπρο στην απονομή δικαιοσύνης, οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και οι επερχόμενες ...
15 Μαρτίου 2019
Τραπεζικές αργίες
13 Μαρτίου 2019
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
13 Μαρτίου 2019
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
8 Μαρτίου 2019
Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και διαμόρφωση συστημάτων δίσκων αποθήκευσης και εξυπηρετητών υποδομής ...
5 Μαρτίου 2019
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
5 Μαρτίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
4 Μαρτίου 2019
Τραπεζική αργία
27 Φεβρουαρίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
22 Φεβρουαρίου 2019
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Ιανουαρίου 2019
19 Φεβρουαρίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών
15 Φεβρουαρίου 2019
Στατιστικό Δελτίο Φεβρουάριος 2019
12 Φεβρουαρίου 2019
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
1 Φεβρουαρίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
1 Φεβρουαρίου 2019
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εκμετάλλευση της καφετέριας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
31 Ιανουαρίου 2019
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
30 Ιανουαρίου 2019
Βασικοί Συγκεντρωτικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα για το τρίτο τρίμηνο του 2018
29 Ιανουαρίου 2019
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018
28 Ιανουαρίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
25 Ιανουαρίου 2019
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
25 Ιανουαρίου 2019
Εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την παραχάραξη τραπεζογραμματίων ευρώ
21 Ιανουαρίου 2019
Προσδιορισμός πέντε Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα
11 Ιανουαρίου 2019
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
11 Ιανουαρίου 2019
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή ...
8 Ιανουαρίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
3 Ιανουαρίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
28 Δεκεμβρίου 2018
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
28 Δεκεμβρίου 2018
Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών
21 Δεκεμβρίου 2018
Οικονομικό Δελτίο
21 Δεκεμβρίου 2018
Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και συντήρησης του κτηρίου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
18 Δεκεμβρίου 2018
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 30η Νοεμβρίου 2018
17 Δεκεμβρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Νοέμβριος 2018
14 Δεκεμβρίου 2018
Καθορισμός του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2019 – 31 Μαρτίου ...
11 Δεκεμβρίου 2018
Τραπεζικές αργίες
11 Δεκεμβρίου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
10 Δεκεμβρίου 2018
Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
4 Δεκεμβρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
28 Νοεμβρίου 2018
Τερματισμός έκδοσης τραπεζογραμματίου ονομαστικής αξίας €500
28 Νοεμβρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
21 Νοεμβρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Οκτώβριος 2018
19 Νοεμβρίου 2018
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Οκτωβρίου 2018
19 Νοεμβρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών
9 Νοεμβρίου 2018
Ανασκόπηση Εξωτερικών Στατιστικών 2017
7 Νοεμβρίου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
1 Νοεμβρίου 2018
Έρευνα Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών για το πρώτο εξάμηνο του 2018
31 Οκτωβρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
31 Οκτωβρίου 2018
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
26 Οκτωβρίου 2018
Βασικοί Συγκεντρωτικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα για το δεύτερο τρίμηνο του 2018
26 Οκτωβρίου 2018
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
25 Οκτωβρίου 2018
Προσδιορισμός των πιστωτικών ιδρυμάτων που ορίστηκαν ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα
24 Οκτωβρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
23 Οκτωβρίου 2018
Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Κέρματος με θέμα Κύπρος – Δέκα Χρόνια Ευρώ
23 Οκτωβρίου 2018
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2018
18 Οκτωβρίου 2018
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
17 Οκτωβρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Σεπτέμβριος 2018
15 Οκτωβρίου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
15 Οκτωβρίου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή ...
12 Οκτωβρίου 2018
Ανακοίνωση για τη διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων Λειτουργού Β’ Τάξης και Νομικού Λειτουργού Β’ Τάξης
9 Οκτωβρίου 2018
Έκθεση για το χρέος των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, Σεπτέμβριος 2018
4 Οκτωβρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
28 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών
27 Σεπτεμβρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
25 Σεπτεμβρίου 2018
Τραπεζική αργία
25 Σεπτεμβρίου 2018
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Αυγούστου 2018
21 Σεπτεμβρίου 2018
Απόφαση Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για υπόθεση διάθεσης αξιογράφων
18 Σεπτεμβρίου 2018
Επίσημη παρουσίαση των νέων τραπεζογραμματίων των 100 και 200 ευρώ από την ΕΚΤ
17 Σεπτεμβρίου 2018
Αναβάθμιση της πιστοληπτικής διαβάθμισης της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ΒΒΒ- με σταθερή προοπτική από τον οίκο ...
14 Σεπτεμβρίου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
13 Σεπτεμβρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Αύγουστος 2018
7 Σεπτεμβρίου 2018
Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού χρηστών και συντήρηση του για 5 χρόνια
5 Σεπτεμβρίου 2018
Ανάκληση άδειας της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας
3 Σεπτεμβρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
28 Αυγούστου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
27 Αυγούστου 2018
Διάθεση κυπριακών κερμάτων ευρώ κοπής 2018
24 Αυγούστου 2018
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
24 Αυγούστου 2018
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
23 Αυγούστου 2018
Καθορισμός του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος για την περίοδο 1 Οκτωβρίου 2018 – 31 Δεκεμβρίου ...
20 Αυγούστου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών
14 Αυγούστου 2018
Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας της Promsvyazbank PJSC
14 Αυγούστου 2018
Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας της Joint-stock company Avtovazbank
10 Αυγούστου 2018
Τραπεζική αργία
10 Αυγούστου 2018
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Ιουλίου 2018
9 Αυγούστου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
9 Αυγούστου 2018
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Ιούλιος 2018
2 Αυγούστου 2018
Απόφαση Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου (ICSID) στην υπόθεση Marfin Investment Group et al v. The Republic of ...
1 Αυγούστου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
31 Ιουλίου 2018
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
27 Ιουλίου 2018
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 30η Ιουνίου 2018
27 Ιουλίου 2018
Εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την παραχάραξη τραπεζογραμματίων ευρώ
27 Ιουλίου 2018
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
25 Ιουλίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
24 Ιουλίου 2018
Βασικοί Συγκεντρωτικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα για το πρώτο τρίμηνο του 2018
11 Ιουλίου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
11 Ιουλίου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή ...
10 Ιουλίου 2018
Πρακτική Εξάσκηση Φοιτητών – Μνημόνιο Συνεργασίας Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
6 Ιουλίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Ιούνιος 2018
4 Ιουλίου 2018
Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας για το 2017 – Αγγλική έκδοση
3 Ιουλίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
3 Ιουλίου 2018
Ετήσια Έκθεση ΚΤΚ για το 2017
29 Ιουνίου 2018
Οικονομικό Δελτίο
29 Ιουνίου 2018
Διευκρινήσεις για εγγυημένες καταθέσεις
29 Ιουνίου 2018
Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών
27 Ιουνίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
19 Ιουνίου 2018
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Μαΐου 2018
12 Ιουνίου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
11 Ιουνίου 2018
Εξαίρεση ορισμένων ΚΕΠΕΥ από την υποχρέωση τήρησης του ειδικού για κάθε ίδρυμα αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ...
5 Ιουνίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Μάιος 2018
4 Ιουνίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
30 Μαΐου 2018
Καθορισμός του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος για την περίοδο 1 Ιουλίου 2018 - 30 Σεπτεμβρίου ...
29 Μαΐου 2018
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
29 Μαΐου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
25 Μαΐου 2018
Σύμβαση Εργοδότησης Ορισμένης Διάρκειας στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
24 Μαΐου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών
23 Μαΐου 2018
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 30η Απριλίου 2018
22 Μαΐου 2018
Επιβολή προστίμου στην Cyprus Development Bank Ltd
21 Μαΐου 2018
Τραπεζική αργία
18 Μαΐου 2018
Αποτελέσματα Εξετάσεων Σταδίου Α’ για πλήρωση κενών θέσεων Λειτουργού Β’ Τάξης και Νομικού Λειτουργού Β’ Τάξης
17 Μαΐου 2018
Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας 2017
14 Μαΐου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
11 Μαΐου 2018
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια εργαλείου Διαχείρισης Προνομιακών Λογαριασμών
4 Μαΐου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
2 Μαΐου 2018
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Απρίλιος 2018
2 Μαΐου 2018
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
30 Απριλίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
27 Απριλίου 2018
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
27 Απριλίου 2018
Έρευνα Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών για το 2ο εξάμηνο του 2017
26 Απριλίου 2018
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Μαρτίου 2018
25 Απριλίου 2018
Τραπεζική αργία
19 Απριλίου 2018
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
19 Απριλίου 2018
Σετ Κυπριακών Κερμάτων ευρώ κοπής 2018
17 Απριλίου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
17 Απριλίου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή ...
13 Απριλίου 2018
Προκήρυξη Διαγωνισμού 11/2017 για την Παροχή στην ΚΤΚ Υπηρεσιών Ασφαλιστικών Καλύψεων
4 Απριλίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
2 Απριλίου 2018
Βασικοί Συγκεντρωτικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα για το τέταρτο τρίμηνο του 2017
30 Μαρτίου 2018
Οικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017
30 Μαρτίου 2018
Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών
28 Μαρτίου 2018
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων για τις θέσεις Λειτουργών Β’ Τάξης
28 Μαρτίου 2018
Τραπεζικές αργίες
27 Μαρτίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
20 Μαρτίου 2018
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 28η Φεβρουαρίου 2018
9 Μαρτίου 2018
Ενημερωτικές Διαλέξεις σε Δημοτικά Σχολεία από την KTK
7 Μαρτίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Φεβρουάριος 2018
5 Μαρτίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
1 Μαρτίου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
27 Φεβρουαρίου 2018
Καθορισμός του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος για την περίοδο 1 Απριλίου 2018 - 30 Ιουνίου 2018
27 Φεβρουαρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
23 Φεβρουαρίου 2018
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Ιανουαρίου 2018
20 Φεβρουαρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών
15 Φεβρουαρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Ιανουάριος 2018
15 Φεβρουαρίου 2018
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
13 Φεβρουαρίου 2018
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
12 Φεβρουαρίου 2018
Κενή Θέση
9 Φεβρουαρίου 2018
Τραπεζική αργία
7 Φεβρουαρίου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
6 Φεβρουαρίου 2018
Δήλωση Συμμόρφωσης με τον Παγκόσμιο Κώδικα Δεοντολογίας στην Αγορά Συναλλάγματος
1 Φεβρουαρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
31 Ιανουαρίου 2018
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
30 Ιανουαρίου 2018
Δημοσίευση της απόφασης μακροπροληπτικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τις απαιτήσεις τήρησης ...
30 Ιανουαρίου 2018
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017
26 Ιανουαρίου 2018
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
26 Ιανουαρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
26 Ιανουαρίου 2018
Εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την παραχάραξη τραπεζογραμματίων ευρώ
19 Ιανουαρίου 2018
Ξεκαθαρίζει τα πράγματα η Κεντρική Τράπεζα
17 Ιανουαρίου 2018
Ανασκόπηση Εξωτερικών Στατιστικών 2016
12 Ιανουαρίου 2018
Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
12 Ιανουαρίου 2018
Το προσωπικό της ΚΤΚ προσφέρει σε Φιλανθρωπικά Ιδρύματα
10 Ιανουαρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Δεκέμβριος 2017
9 Ιανουαρίου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
9 Ιανουαρίου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή ...
8 Ιανουαρίου 2018
Επιβολή προστίμου στην Jordan Ahli Bank Plc – Cyprus Branch
5 Ιανουαρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
4 Ιανουαρίου 2018
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
29 Δεκεμβρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
29 Δεκεμβρίου 2017
Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών
22 Δεκεμβρίου 2017
Βασικοί Συγκεντρωτικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα για το τρίτο τρίμηνο του 2017
21 Δεκεμβρίου 2017
Οικονομικό Δελτίο
19 Δεκεμβρίου 2017
Τραπεζικές αργίες
19 Δεκεμβρίου 2017
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 30η Νοεμβρίου 2017
15 Δεκεμβρίου 2017
Κενές Θέσεις
15 Δεκεμβρίου 2017
Προκήρυξη Διαγωνισμού 12/2017: Υπηρεσίες Υλοποίησης για Νέο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αρχείων για την ΚΤΚ ...
14 Δεκεμβρίου 2017
Βραβεία Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων 2017
8 Δεκεμβρίου 2017
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
6 Δεκεμβρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Νοέμβριος 2017
6 Δεκεμβρίου 2017
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
6 Δεκεμβρίου 2017
Εισφορά σε Φιλανθρωπικά Ιδρύματα αντί αποστολής Χριστουγεννιάτικων καρτών
5 Δεκεμβρίου 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΤΚ
5 Δεκεμβρίου 2017
Καθορισμός του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2018 - 31 Μαρτίου ...
4 Δεκεμβρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
1 Δεκεμβρίου 2017
Επιβολή προστίμου στην RCB Bank Ltd
28 Νοεμβρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
27 Νοεμβρίου 2017
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Οκτωβρίου 2017
27 Νοεμβρίου 2017
Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου
25 Νοεμβρίου 2017
Δήλωση Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
22 Νοεμβρίου 2017
Στόχοι τραπεζικού συστήματος για τον χειρισμό των δανείων με καθυστερήσεις
20 Νοεμβρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών
15 Νοεμβρίου 2017
Έρευνα Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών για το 1ο εξάμηνο του 2017
14 Νοεμβρίου 2017
Έκθεση για το χρέος των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, Οκτώβριος 2017
14 Νοεμβρίου 2017
Έκδοση αργυρού συλλεκτικού κέρματος προς τιμή του ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη
10 Νοεμβρίου 2017
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
7 Νοεμβρίου 2017
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
3 Νοεμβρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
1 Νοεμβρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Οκτώβριος 2017
31 Οκτωβρίου 2017
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
27 Οκτωβρίου 2017
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
27 Οκτωβρίου 2017
Λήξη της περιόδου ανταλλαγής τραπεζογραμματίων της Κυπριακής λίρας
26 Οκτωβρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
25 Οκτωβρίου 2017
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2017
19 Οκτωβρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Σεπτέμβριος 2017
16 Οκτωβρίου 2017
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
16 Οκτωβρίου 2017
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή ...
11 Οκτωβρίου 2017
Έκδοση Αναμνηστικού κέρματος με την ευκαιρία της ανάληψης από την Πάφο του ρόλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της ...
6 Οκτωβρίου 2017
Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών
4 Οκτωβρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
28 Σεπτεμβρίου 2017
Βασικοί Συγκεντρωτικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα για το δεύτερο τρίμηνο του 2017
27 Σεπτεμβρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
26 Σεπτεμβρίου 2017
Χρηματική στήριξη του έργου που τελεί υπό την αιγίδα του Συλλόγου Επαγγελματιών Εικαστικών Καλλιτεχνών «Φυτώριο», ...
20 Σεπτεμβρίου 2017
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Αυγούστου 2017
15 Σεπτεμβρίου 2017
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
13 Σεπτεμβρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Αυγούστου 2017
8 Σεπτεμβρίου 2017
Διάθεση Κυπριακών Κερμάτων Ευρώ Κοπής 2017
1 Σεπτεμβρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
28 Αυγούστου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
25 Αυγούστου 2017
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
25 Αυγούστου 2017
Προκήρυξη Διαγωνισμού 16/2017
24 Αυγούστου 2017
Κατάργηση των περί της Σύνδεσης Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων με Κεντρικό Φορέα Οδηγιών του 2013 έως 2016
18 Αυγούστου 2017
Διαγωνισμός που διεξήγαγε η ΚΤΚ σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο της Eταιρικής ...
14 Αυγούστου 2017
Καθορισμός του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος για την περίοδο 1 Οκτ. - 31 Δεκ. 2017
11 Αυγούστου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών
10 Αυγούστου 2017
Τοποθέτηση ΚΤΚ για δημοσιεύματα και σχόλια για την παρεμπόδιση των επιχειρηματικών σχέσεων με το Ιράν
10 Αυγούστου 2017
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Ιουλίου 2017
7 Αυγούστου 2017
Τραπεζική αργία
4 Αυγούστου 2017
Προσδιορισμός των πιστωτικών ιδρυμάτων που ορίστηκαν ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα
4 Αυγούστου 2017
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
3 Αυγούστου 2017
Στόχοι τραπεζικού συστήματος για τον χειρισμό των δανείων με καθυστερήσεις
2 Αυγούστου 2017
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ - Ιούλιος 2017
2 Αυγούστου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
1 Αυγούστου 2017
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
1 Αυγούστου 2017
Σύμβαση Εργοδότησης Ορισμένης Διάρκειας στην ΚΤΚ
31 Ιουλίου 2017
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
28 Ιουλίου 2017
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
28 Ιουλίου 2017
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 30η Ιουνίου 2017
27 Ιουλίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
21 Ιουλίου 2017
Εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την παραχάραξη τραπεζογραμματίων ευρώ
20 Ιουλίου 2017
Ετήσια επανεξέταση του προσδιορισμού των ΚΕΠΕΥ που εμπίπτουν στον ορισμό των Ιδρυμάτων O-SII
14 Ιουλίου 2017
Τοποθέτηση ΚΤΚ για δημοσιεύματα και σχόλια για μη εξυπηρετούμενα δάνεια
5 Ιουλίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
5 Ιουλίου 2017
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
5 Ιουλίου 2017
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή ...
5 Ιουλίου 2017
Βασικοί Συγκεντρωτικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα για το πρώτο τρίμηνο του 2017
30 Ιουνίου 2017
Δημοσίευση του καταλόγου των Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν εξαιρεθεί από την ΚΤΚ ...
30 Ιουνίου 2017
Δημοσίευση ενός μέτρου μακροπροληπτικής πολιτικής στη βάση της αμοιβαιότητας από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ...
28 Ιουνίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
26 Ιουνίου 2017
Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών
23 Ιουνίου 2017
Οικονομικό Δελτίο
16 Ιουνίου 2017
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ψηφιακών Φωτοτυπικών Μηχανών στην KTK
15 Ιουνίου 2017
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
14 Ιουνίου 2017
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
13 Ιουνίου 2017
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Μαΐου 2017
12 Ιουνίου 2017
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
2 Ιουνίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Μάιος 2017
2 Ιουνίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
31 Μαΐου 2017
Έκθεση για το Χρέος των Νοικοκυριών και των Μη Χρηματοοικονομικών Επιχειρήσεων, Απρίλιος 2017
31 Μαΐου 2017
Δημοσίευση απόφασης μακροπροληπτικής πολιτικής για τον καθορισμό του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού ...
31 Μαΐου 2017
Λήξη της περιόδου ανταλλαγής τραπεζογραμματίων της κυπριακής λίρας
30 Μαΐου 2017
Δημοσίευση μακροπροληπτικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (KTK) και ενός μέτρου μακροπροληπτικής ...
29 Μαΐου 2017
Τραπεζική αργία
29 Μαΐου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
26 Μαΐου 2017
Δήλωση Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου μετά τη χθεσινή επίθεση εναντίον του Λουκά Παπαδήμου
26 Μαΐου 2017
Ετήσια Έκθεση ΚΤΚ για το 2016
26 Μαΐου 2017
Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση και συντήρηση συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και ...
26 Μαΐου 2017
Σετ κυπριακών κερμάτων ευρώ κοπής 2017
25 Μαΐου 2017
Οι κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ χαιρετίζουν τη δημοσίευση του Παγκόσμιου Κώδικα Δεοντολογίας στην Αγορά ...
24 Μαΐου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών
22 Μαΐου 2017
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 30η Απριλίου 2017
11 Μαΐου 2017
Έρευνα Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών για το 2ο εξάμηνο του 2016
10 Μαΐου 2017
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
8 Μαΐου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
4 Μαΐου 2017
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Απρίλιος 2017
2 Μαΐου 2017
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
28 Απριλίου 2017
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
28 Απριλίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
24 Απριλίου 2017
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Μαρτίου 2017
20 Απριλίου 2017
Τραπεζική αργία
12 Απριλίου 2017
Στόχοι τραπεζικού συστήματος για τον χειρισμό των δανείων με καθυστερήσεις
11 Απριλίου 2017
Το προσωπικό της ΚΤΚ προσφέρει εξοπλισμό για το Μακάρειο Νοσοκομείο
7 Απριλίου 2017
Προκήρυξη Διαγωνισμού 07/2017: Προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση και συντήρηση συστήματος επεξεργασίας επιταγών
4 Απριλίου 2017
Το νέο τραπεζογραμμάτιο των €50 τίθεται σε κυκλοφορία από σήμερα
4 Απριλίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Μάρτιος 2017
4 Απριλίου 2017
Τραπεζικές αργίες
31 Μαρτίου 2017
Φωταγώγηση ΚΤΚ κατά την Ημέρα Ενημέρωσης για τον Αυτισμό
31 Μαρτίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
30 Μαρτίου 2017
Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών
30 Μαρτίου 2017
Οικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016
30 Μαρτίου 2017
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή ...
27 Μαρτίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
24 Μαρτίου 2017
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 28η Φεβρουαρίου 2017
21 Μαρτίου 2017
Βασικοί Συγκεντρωτικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα για το τέταρτο τρίμηνο του 2016
21 Μαρτίου 2017
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
17 Μαρτίου 2017
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Αντικατάσταση Υφιστάμενων Εφεδρικών Ηλεκτρογεννητριών στην Κεντρική Τράπεζα της ...
17 Μαρτίου 2017
Προκήρυξη Διαγωνισμού 05/2017: Εγκατάσταση, διαμόρφωση και μεταφορά των βάσεων δεδομένων και εξυπηρετητών ...
6 Μαρτίου 2017
Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας για το 2016 – Αγγλική έκδοση
6 Μαρτίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Φεβρουάριος 2017
3 Μαρτίου 2017
Ανακοίνωση Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
3 Μαρτίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
1 Μαρτίου 2017
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
28 Φεβρουαρίου 2017
Δημοσίευση της απόφασης μακροπροληπτικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον καθορισμό του ...
28 Φεβρουαρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
24 Φεβρουαρίου 2017
Συμμετοχή της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σε διεθνές συνέδριο στις Βρυξέλλες
21 Φεβρουαρίου 2017
Αναδιοργάνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
20 Φεβρουαρίου 2017
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
20 Φεβρουαρίου 2017
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Ιανουαρίου 2017
20 Φεβρουαρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών
17 Φεβρουαρίου 2017
Σεμινάριο της ΚΤΚ για φοιτητές και νέους αποφοίτους νομικής
16 Φεβρουαρίου 2017
Τραπεζική αργία
13 Φεβρουαρίου 2017
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
10 Φεβρουαρίου 2017
Διαγωνισμός για την παροχή στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ασφάλισης και ...
6 Φεβρουαρίου 2017
Εργαλείο Αναφοράς Παραβάσεων
3 Φεβρουαρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Ιανουάριος 2017
2 Φεβρουαρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
1 Φεβρουαρίου 2017
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
27 Ιανουαρίου 2017
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
27 Ιανουαρίου 2017
Εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την παραχάραξη τραπεζογραμματίων ευρώ
27 Ιανουαρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
26 Ιανουαρίου 2017
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016
13 Ιανουαρίου 2017
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
11 Ιανουαρίου 2017
Στόχοι τραπεζικού συστήματος για τον χειρισμό των δανείων με καθυστερήσεις
11 Ιανουαρίου 2017
Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας για το 2016
4 Ιανουαρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Δεκέμβριος 2016
4 Ιανουαρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
3 Ιανουαρίου 2017
Διεκπεραίωση Εντολών Πληρωμών από την Privatbank στην Κύπρο
3 Ιανουαρίου 2017
Τερματισμός πωλήσεων αργυρού συλλεκτικού κέρματος προς τιμή του ποιητή Δημήτρη Λιπέρτη
30 Δεκεμβρίου 2016
Διορισμός νέου Ειδικού Διαχειριστή από την Αρχή Εξυγίανσης
30 Δεκεμβρίου 2016
Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών
29 Δεκεμβρίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
23 Δεκεμβρίου 2016
Έρευνα Χρηματοοικονομικής Κατάστασης και Καταναλωτικών Συνηθειών των Νοικοκυριών σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής ...
22 Δεκεμβρίου 2016
Οικονομικό Δελτίο
21 Δεκεμβρίου 2016
Τροποποίηση της άδειας εργασιών πιστωτικού ιδρύματος της PrivatBank PJSC
19 Δεκεμβρίου 2016
Εισφορά σε Φιλανθρωπικά Ιδρύματα αντί Αποστολής Χριστουγεννιάτικων Καρτών
19 Δεκεμβρίου 2016
Βασικοί Συγκεντρωτικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα για το τρίτο τρίμηνο του 2016
16 Δεκεμβρίου 2016
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή ...
16 Δεκεμβρίου 2016
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
16 Δεκεμβρίου 2016
Δημοσίευση μακρο-προληπτικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (KTK)
15 Δεκεμβρίου 2016
Έκδοση αργυρού συλλεκτικού κέρματος προς τιμή του ποιητή Δημήτρη Λιπέρτη
14 Δεκεμβρίου 2016
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 30η Νοεμβρίου 2016
13 Δεκεμβρίου 2016
Τραπεζικές αργίες
9 Δεκεμβρίου 2016
Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου
9 Δεκεμβρίου 2016
Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
5 Δεκεμβρίου 2016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2 Δεκεμβρίου 2016
Ανακοίνωση Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου υπό την ιδιότητα της ως Αρχή Εξυγίανσης
2 Δεκεμβρίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
2 Δεκεμβρίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Νοέμβριος 2016
30 Νοεμβρίου 2016
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Οκτωβρίου 2016
30 Νοεμβρίου 2016
Δημοσίευση της απόφασης μακρο-προληπτικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον καθορισμό του ...
28 Νοεμβρίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
28 Νοεμβρίου 2016
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
28 Νοεμβρίου 2016
Ανασκόπηση Εξωτερικών Στατιστικών 2015
23 Νοεμβρίου 2016
Επιβολή προστίμου στην Jordan Kuwait Bank (υποκατάστημα Κύπρου)
21 Νοεμβρίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών
15 Νοεμβρίου 2016
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
10 Νοεμβρίου 2016
Ενημερωτική διάλεξη με θέμα «Πρόληψη και αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης και των μυοσκελετικών παθήσεων»
8 Νοεμβρίου 2016
Δημοσίευση της απόφασης μακροπροληπτικής πολιτικής της ΚΤΚ
4 Νοεμβρίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Οκτώβριος 2016
4 Νοεμβρίου 2016
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την παροχή στην Κεντρική Τράπεζα υπηρεσιών για τη διεξαγωγή δειγματοληπτικής έρευνας για ...
3 Νοεμβρίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
1 Νοεμβρίου 2016
Έρευνα Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών για το 1ο εξάμηνο του 2016
1 Νοεμβρίου 2016
Επιβολή προστίμου στην Public Joint-Stock Company Commercial Bank Privatbank (υποκατάστημα Κύπρου)
31 Οκτωβρίου 2016
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
27 Οκτωβρίου 2016
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
27 Οκτωβρίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
26 Οκτωβρίου 2016
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2016
21 Οκτωβρίου 2016
Έκθεση για το χρέος των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, Σεπτέμβριος 2016
21 Οκτωβρίου 2016
Τραπεζική αργία
19 Οκτωβρίου 2016
Στόχοι τραπεζικού συστήματος για τον χειρισμό των δανείων με καθυστερήσεις
14 Οκτωβρίου 2016
Δημοσιοποίηση στοιχείων για τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις με ημερομηνία αναφοράς 31 Αυγούστου 2016
14 Οκτωβρίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Σεπτέμβριος 2016
11 Οκτωβρίου 2016
Ενημερωτική διάλεξη με θέμα «Η σημασία της άσκησης για καλύτερη ποιότητα ζωής»
10 Οκτωβρίου 2016
Βραβεία Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων 2016
7 Οκτωβρίου 2016
Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών
4 Οκτωβρίου 2016
Δημοσιοποίηση στοιχείων για τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις με ημερομηνία αναφοράς 31 Ιουλίου 2016
4 Οκτωβρίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
3 Οκτωβρίου 2016
Ενημερωτική διάλεξη με θέμα «Τι πρέπει να γνωρίζει η κάθε γυναίκα για τον καρκίνο του μαστού»
30 Σεπτεμβρίου 2016
Διαφοροποίηση του Ωραρίου Εργασίας της ΚΤΚ
27 Σεπτεμβρίου 2016
Βασικοί Συγκεντρωτικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα για το δεύτερο τρίμηνο του 2016
27 Σεπτεμβρίου 2016
Δημοσίευση Συνολικών Χρηματοοικονομικών Στοιχείων για το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα με Ημερομηνία Αναφοράς 30 ...
27 Σεπτεμβρίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
22 Σεπτεμβρίου 2016
Δημοσιοποίηση στοιχείων για τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις με ημερομηνία αναφοράς 30 Ιουνίου 2016
21 Σεπτεμβρίου 2016
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Αυγούστου 2016
19 Σεπτεμβρίου 2016
Διάθεση κυπριακών κερμάτων ευρώ κοπής 2016
12 Σεπτεμβρίου 2016
Δημοσίευση της απόφασης μακρο-προληπτικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον καθορισμό του ...
1 Σεπτεμβρίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Αύγουστος 2016
1 Σεπτεμβρίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
31 Αυγούστου 2016
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Ιουλίου 2016
26 Αυγούστου 2016
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
26 Αυγούστου 2016
Η ΚΤΚ ανακοινώνει τη δημοσίευση της Ετήσιας Έκθεσης για το 2015
18 Αυγούστου 2016
Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών
12 Αυγούστου 2016
Προκήρυξη Διαγωνισμού 07/2016: Προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση και συντήρηση συστημάτων δίσκων αποθήκευσης, ...
10 Αυγούστου 2016
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
5 Αυγούστου 2016
Απόφαση Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου αναφορικά με την πρόσβαση των μετόχων της FBME Bank Ltd στα γραφεία του ...
4 Αυγούστου 2016
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
4 Αυγούστου 2016
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Ιούλιος 2016
2 Αυγούστου 2016
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
2 Αυγούστου 2016
Τραπεζική αργία
29 Ιουλίου 2016
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
27 Ιουλίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
25 Ιουλίου 2016
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
22 Ιουλίου 2016
Εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την παραχάραξη τραπεζογραμματίων ευρώ
21 Ιουλίου 2016
Δημοσιοποίηση στοιχείων για τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις με ημερομηνία αναφοράς 31 Μαΐου 2016
18 Ιουλίου 2016
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 30η Ιουνίου 2016
15 Ιουλίου 2016
Επιβολή προστίμου στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ
13 Ιουλίου 2016
Προκήρυξη Διαγωνισμού 12/2016: Εκπόνηση μελέτης για το σύστημα ανέλιξης, τα περιγράμματα θέσεων εργασίας και τις ...
6 Ιουλίου 2016
Έκθεση για το χρέος των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, Μάιος 2016
5 Ιουλίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
5 Ιουλίου 2016
Η ΕΚΤ παρουσιάζει επισήμως το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ
4 Ιουλίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Ιούνιος 2016
1 Ιουλίου 2016
Εξωτερικές Στατιστικές για το πρώτο τρίμηνο του 2016
29 Ιουνίου 2016
Δημοσιοποίηση στοιχείων για τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις με ημερομηνία αναφοράς 30 Απριλίου 2016
27 Ιουνίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
24 Ιουνίου 2016
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί στενά τις χρηματοπιστωτικές αγορές μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ...
21 Ιουνίου 2016
Αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
16 Ιουνίου 2016
Οικονομικό Δελτίο
16 Ιουνίου 2016
Δημοσίευση Συνολικών Χρηματοοικονομικών Στοιχείων για το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα με Ημερομηνία Αναφοράς 31 ...
16 Ιουνίου 2016
Βασικοί Συγκεντρωτικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα για το πρώτο τρίμηνο του 2016
14 Ιουνίου 2016
Η Διοικητής της ΚΤΚ, κυρία Χρυστάλλα Γιωρκάτζη θα συμμετάσχει στις εργασίες του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ ...
13 Ιουνίου 2016
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Μαΐου 2016
9 Ιουνίου 2016
Τραπεζική αργία
6 Ιουνίου 2016
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
3 Ιουνίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
3 Ιουνίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Μάιος 2016
1 Ιουνίου 2016
Δημοσιοποίηση στοιχείων για τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις με ημερομηνία αναφοράς την 31η Μαρτίου 2016
1 Ιουνίου 2016
Δημοσίευση της απόφασης μακρο-προληπτικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον καθορισμό του ...