Ανακοινώσεις

21 Αυγούστου 2019
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Ιουλίου 2019
16 Αυγούστου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών
12 Αυγούστου 2019
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Μαΐου 2019 και την 30η Ιουνίου 2019
7 Αυγούστου 2019
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
6 Αυγούστου 2019
Ανακοίνωση για τις αλλαγές στα επιτόκια αναφοράς της ζώνης του ευρώ
6 Αυγούστου 2019
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Ιούλιος 2019
5 Αυγούστου 2019
Τραπεζική αργία
1 Αυγούστου 2019
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή ...
1 Αυγούστου 2019
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
31 Ιουλίου 2019
Ανάκληση άδειας λειτουργίας που παραχωρήθηκε στην Promsvyazbank PJSC για τη λειτουργία υποκαταστήματος στην Κύπρο
31 Ιουλίου 2019
Ανάκληση άδειας λειτουργίας που παραχωρήθηκε στην Joint-stock company Avtovazbank για τη λειτουργία ...
31 Ιουλίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
31 Ιουλίου 2019
Στατιστικό Δελτίο Ιούλιος 2019
31 Ιουλίου 2019
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
26 Ιουλίου 2019
Εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την παραχάραξη τραπεζογραμματίων ευρώ
26 Ιουλίου 2019
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
24 Ιουλίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
5 Ιουλίου 2019
Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας για το 2018 – Αγγλική έκδοση
5 Ιουλίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
3 Ιουλίου 2019
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της USB Bank PLC
1 Ιουλίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
28 Ιουνίου 2019
Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών
28 Ιουνίου 2019
Διαγωνισμός για την κοπή, συσκευασία και παράδοση κυπριακών κερμάτων ευρώ κυκλοφορίας (συμπερ. αναμνηστικών ...
26 Ιουνίου 2019
Οικονομικό Δελτίο
21 Ιουνίου 2019
Διαγωνισμός για υποστήριξη υποδομής της πλατφόρμας SWIFT & υποστηρικτικών της συστημάτων
21 Ιουνίου 2019
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
18 Ιουνίου 2019
Καθορισμός του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος για την περίοδο 1 Ιουλίου 2019 – 30 Σεπτεμβρίου ...
10 Ιουνίου 2019
Τραπεζική αργία
4 Ιουνίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
31 Μαΐου 2019
Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας 2018
30 Μαΐου 2019
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 30η Απριλίου 2019
28 Μαΐου 2019
Τα νέα τραπεζογραμμάτια των 100 και των 200 ευρώ αρχίζουν να κυκλοφορούν σήμερα
28 Μαΐου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
23 Μαΐου 2019
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
22 Μαΐου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών
17 Μαΐου 2019
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
7 Μαΐου 2019
Στατιστικό Δελτίο Απρίλιος 2019
7 Μαΐου 2019
Έρευνα Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών για το δεύτερο εξάμηνο του 2018
6 Μαΐου 2019
Βασικοί Συγκεντρωτικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα για το τέταρτο τρίμηνο του 2018
6 Μαΐου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
3 Μαΐου 2019
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
25 Απριλίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
25 Απριλίου 2019
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
24 Απριλίου 2019
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Μαρτίου 2019
22 Απριλίου 2019
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή ...
22 Απριλίου 2019
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
19 Απριλίου 2019
Τραπεζικές αργίες
19 Απριλίου 2019
Σετ των κυπριακών κερμάτων ευρώ κοπής 2019
10 Απριλίου 2019
Δημοσίευση Διοικητικής Κύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 42Β των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως ...
10 Απριλίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Μάρτιος 2019
5 Απριλίου 2019
Ετήσια Έκθεση ΚΤΚ για το 2018
3 Απριλίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
29 Μαρτίου 2019
Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών
29 Μαρτίου 2019
Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση και μετέπειτα συντήρηση και υποστήριξη εξοπλισμού δικτύου
29 Μαρτίου 2019
Οικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018
28 Μαρτίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
28 Μαρτίου 2019
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 28η Φεβρουαρίου 2019
26 Μαρτίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Φεβρουάριος 2019
19 Μαρτίου 2019
Καθορισμός του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος για την περίοδο 1 Απριλίου 2019 – 30 Ιουνίου 2019
19 Μαρτίου 2019
Συμβάσεις Εργοδότησης Ορισμένης Διάρκειας στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
18 Μαρτίου 2019
Οι καθυστερήσεις στην Κύπρο στην απονομή δικαιοσύνης, οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και οι επερχόμενες ...
15 Μαρτίου 2019
Τραπεζικές αργίες
13 Μαρτίου 2019
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
13 Μαρτίου 2019
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
8 Μαρτίου 2019
Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και διαμόρφωση συστημάτων δίσκων αποθήκευσης και εξυπηρετητών υποδομής ...
5 Μαρτίου 2019
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
5 Μαρτίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
4 Μαρτίου 2019
Τραπεζική αργία
27 Φεβρουαρίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
22 Φεβρουαρίου 2019
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Ιανουαρίου 2019
19 Φεβρουαρίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών
15 Φεβρουαρίου 2019
Στατιστικό Δελτίο Φεβρουάριος 2019
12 Φεβρουαρίου 2019
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
1 Φεβρουαρίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
1 Φεβρουαρίου 2019
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εκμετάλλευση της καφετέριας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
31 Ιανουαρίου 2019
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
30 Ιανουαρίου 2019
Βασικοί Συγκεντρωτικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα για το τρίτο τρίμηνο του 2018
29 Ιανουαρίου 2019
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018
28 Ιανουαρίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
25 Ιανουαρίου 2019
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
25 Ιανουαρίου 2019
Εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την παραχάραξη τραπεζογραμματίων ευρώ
21 Ιανουαρίου 2019
Προσδιορισμός πέντε Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα
11 Ιανουαρίου 2019
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
11 Ιανουαρίου 2019
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή ...
8 Ιανουαρίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
3 Ιανουαρίου 2019
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
28 Δεκεμβρίου 2018
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
28 Δεκεμβρίου 2018
Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών
21 Δεκεμβρίου 2018
Οικονομικό Δελτίο
21 Δεκεμβρίου 2018
Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και συντήρησης του κτηρίου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
18 Δεκεμβρίου 2018
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 30η Νοεμβρίου 2018
17 Δεκεμβρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Νοέμβριος 2018
14 Δεκεμβρίου 2018
Καθορισμός του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2019 – 31 Μαρτίου ...
11 Δεκεμβρίου 2018
Τραπεζικές αργίες
11 Δεκεμβρίου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
10 Δεκεμβρίου 2018
Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
4 Δεκεμβρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
28 Νοεμβρίου 2018
Τερματισμός έκδοσης τραπεζογραμματίου ονομαστικής αξίας €500
28 Νοεμβρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
21 Νοεμβρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Οκτώβριος 2018
19 Νοεμβρίου 2018
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Οκτωβρίου 2018
19 Νοεμβρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών
9 Νοεμβρίου 2018
Ανασκόπηση Εξωτερικών Στατιστικών 2017
7 Νοεμβρίου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
1 Νοεμβρίου 2018
Έρευνα Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών για το πρώτο εξάμηνο του 2018
31 Οκτωβρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
31 Οκτωβρίου 2018
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
26 Οκτωβρίου 2018
Βασικοί Συγκεντρωτικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα για το δεύτερο τρίμηνο του 2018
26 Οκτωβρίου 2018
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
25 Οκτωβρίου 2018
Προσδιορισμός των πιστωτικών ιδρυμάτων που ορίστηκαν ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα
24 Οκτωβρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
23 Οκτωβρίου 2018
Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Κέρματος με θέμα «Κύπρος – Δέκα Χρόνια Ευρώ»
23 Οκτωβρίου 2018
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2018
18 Οκτωβρίου 2018
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
17 Οκτωβρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Σεπτέμβριος 2018
15 Οκτωβρίου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
15 Οκτωβρίου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή ...
12 Οκτωβρίου 2018
Ανακοίνωση για τη διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων Λειτουργού Β’ Τάξης και Νομικού Λειτουργού Β’ Τάξης
9 Οκτωβρίου 2018
Έκθεση για το χρέος των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, Σεπτέμβριος 2018
4 Οκτωβρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
28 Σεπεμβρίου 2018
Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών
27 Σεπεμβρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
25 Σεπεμβρίου 2018
Τραπεζική αργία
25 Σεπεμβρίου 2018
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Αυγούστου 2018
21 Σεπεμβρίου 2018
Απόφαση Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για υπόθεση διάθεσης αξιογράφων
18 Σεπεμβρίου 2018
Επίσημη παρουσίαση των νέων τραπεζογραμματίων των 100 και 200 ευρώ από την ΕΚΤ
17 Σεπεμβρίου 2018
Αναβάθμιση της πιστοληπτικής διαβάθμισης της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ΒΒΒ- με σταθερή προοπτική από τον οίκο ...
14 Σεπεμβρίου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
13 Σεπεμβρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Αύγουστος 2018
7 Σεπεμβρίου 2018
Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού χρηστών και συντήρηση του για 5 χρόνια
5 Σεπεμβρίου 2018
Ανάκληση άδειας της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας
3 Σεπεμβρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
28 Αυγούστου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
27 Αυγούστου 2018
Διάθεση κυπριακών κερμάτων ευρώ κοπής 2018
24 Αυγούστου 2018
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
24 Αυγούστου 2018
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
23 Αυγούστου 2018
Καθορισμός του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος για την περίοδο 1 Οκτωβρίου 2018 – 31 Δεκεμβρίου ...
20 Αυγούστου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών
14 Αυγούστου 2018
Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας της Promsvyazbank PJSC
14 Αυγούστου 2018
Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας της Joint-stock company Avtovazbank
10 Αυγούστου 2018
Τραπεζική αργία
10 Αυγούστου 2018
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Ιουλίου 2018
9 Αυγούστου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
9 Αυγούστου 2018
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Ιούλιος 2018
2 Αυγούστου 2018
Απόφαση Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου (ICSID) στην υπόθεση Marfin Investment Group et al v. The Republic of ...
1 Αυγούστου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
31 Ιουλίου 2018
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
27 Ιουλίου 2018
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 30η Ιουνίου 2018
27 Ιουλίου 2018
Εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την παραχάραξη τραπεζογραμματίων ευρώ
27 Ιουλίου 2018
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
25 Ιουλίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
24 Ιουλίου 2018
Βασικοί Συγκεντρωτικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα για το πρώτο τρίμηνο του 2018
11 Ιουλίου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
11 Ιουλίου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή ...
10 Ιουλίου 2018
Πρακτική Εξάσκηση Φοιτητών – Μνημόνιο Συνεργασίας Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
6 Ιουλίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Ιούνιος 2018
4 Ιουλίου 2018
Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας για το 2017 – Αγγλική έκδοση
3 Ιουλίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
3 Ιουλίου 2018
Ετήσια Έκθεση ΚΤΚ για το 2017
29 Ιουνίου 2018
Οικονομικό Δελτίο
29 Ιουνίου 2018
Διευκρινήσεις για εγγυημένες καταθέσεις
29 Ιουνίου 2018
Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών
27 Ιουνίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
19 Ιουνίου 2018
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Μαΐου 2018
12 Ιουνίου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
11 Ιουνίου 2018
Εξαίρεση ορισμένων ΚΕΠΕΥ από την υποχρέωση τήρησης του ειδικού για κάθε ίδρυμα αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ...
5 Ιουνίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Μάιος 2018
4 Ιουνίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
30 Μαΐου 2018
Καθορισμός του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος για την περίοδο 1 Ιουλίου 2018 - 30 Σεπτεμβρίου ...
29 Μαΐου 2018
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
29 Μαΐου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
25 Μαΐου 2018
Σύμβαση Εργοδότησης Ορισμένης Διάρκειας στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
24 Μαΐου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών
23 Μαΐου 2018
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 30η Απριλίου 2018
22 Μαΐου 2018
Επιβολή προστίμου στην Cyprus Development Bank Ltd
21 Μαΐου 2018
Τραπεζική αργία
18 Μαΐου 2018
Αποτελέσματα Εξετάσεων Σταδίου Α’ για πλήρωση κενών θέσεων Λειτουργού Β’ Τάξης και Νομικού Λειτουργού Β’ Τάξης
17 Μαΐου 2018
Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας 2017
14 Μαΐου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
11 Μαΐου 2018
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια εργαλείου Διαχείρισης Προνομιακών Λογαριασμών
4 Μαΐου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
2 Μαΐου 2018
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Απρίλιος 2018
2 Μαΐου 2018
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
30 Απριλίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
27 Απριλίου 2018
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
27 Απριλίου 2018
Έρευνα Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών για το 2ο εξάμηνο του 2017
26 Απριλίου 2018
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Μαρτίου 2018
25 Απριλίου 2018
Τραπεζική αργία
19 Απριλίου 2018
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
19 Απριλίου 2018
Σετ Κυπριακών Κερμάτων ευρώ κοπής 2018
17 Απριλίου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
17 Απριλίου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή ...
13 Απριλίου 2018
Προκήρυξη Διαγωνισμού 11/2017 για την Παροχή στην ΚΤΚ Υπηρεσιών Ασφαλιστικών Καλύψεων
4 Απριλίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
2 Απριλίου 2018
Βασικοί Συγκεντρωτικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα για το τέταρτο τρίμηνο του 2017
30 Μαρτίου 2018
Οικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017
30 Μαρτίου 2018
Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών
28 Μαρτίου 2018
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων για τις θέσεις Λειτουργών Β’ Τάξης
28 Μαρτίου 2018
Τραπεζικές αργίες
27 Μαρτίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
20 Μαρτίου 2018
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 28η Φεβρουαρίου 2018
9 Μαρτίου 2018
Ενημερωτικές Διαλέξεις σε Δημοτικά Σχολεία από την KTK
7 Μαρτίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Φεβρουάριος 2018
5 Μαρτίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
1 Μαρτίου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
27 Φεβρουαρίου 2018
Καθορισμός του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος για την περίοδο 1 Απριλίου 2018 - 30 Ιουνίου 2018
27 Φεβρουαρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
23 Φεβρουαρίου 2018
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Ιανουαρίου 2018
20 Φεβρουαρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών
15 Φεβρουαρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Ιανουάριος 2018
15 Φεβρουαρίου 2018
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
13 Φεβρουαρίου 2018
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
12 Φεβρουαρίου 2018
Κενή Θέση
9 Φεβρουαρίου 2018
Τραπεζική αργία
7 Φεβρουαρίου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
6 Φεβρουαρίου 2018
Δήλωση Συμμόρφωσης με τον Παγκόσμιο Κώδικα Δεοντολογίας στην Αγορά Συναλλάγματος
1 Φεβρουαρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
31 Ιανουαρίου 2018
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
30 Ιανουαρίου 2018
Δημοσίευση της απόφασης μακροπροληπτικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τις απαιτήσεις τήρησης ...
30 Ιανουαρίου 2018
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017
26 Ιανουαρίου 2018
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
26 Ιανουαρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
26 Ιανουαρίου 2018
Εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την παραχάραξη τραπεζογραμματίων ευρώ
19 Ιανουαρίου 2018
Ξεκαθαρίζει τα πράγματα η Κεντρική Τράπεζα
17 Ιανουαρίου 2018
Ανασκόπηση Εξωτερικών Στατιστικών 2016
12 Ιανουαρίου 2018
Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
12 Ιανουαρίου 2018
Το προσωπικό της ΚΤΚ προσφέρει σε Φιλανθρωπικά Ιδρύματα
10 Ιανουαρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Δεκέμβριος 2017
9 Ιανουαρίου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
9 Ιανουαρίου 2018
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή ...
8 Ιανουαρίου 2018
Επιβολή προστίμου στην Jordan Ahli Bank Plc – Cyprus Branch
5 Ιανουαρίου 2018
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
4 Ιανουαρίου 2018
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
29 Δεκεμβρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
29 Δεκεμβρίου 2017
Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών
22 Δεκεμβρίου 2017
Βασικοί Συγκεντρωτικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα για το τρίτο τρίμηνο του 2017
21 Δεκεμβρίου 2017
Οικονομικό Δελτίο
19 Δεκεμβρίου 2017
Τραπεζικές αργίες
19 Δεκεμβρίου 2017
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 30η Νοεμβρίου 2017
15 Δεκεμβρίου 2017
Κενές Θέσεις
15 Δεκεμβρίου 2017
Προκήρυξη Διαγωνισμού 12/2017: Υπηρεσίες Υλοποίησης για Νέο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αρχείων για την ΚΤΚ ...
14 Δεκεμβρίου 2017
Βραβεία Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων 2017
8 Δεκεμβρίου 2017
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
6 Δεκεμβρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Νοέμβριος 2017
6 Δεκεμβρίου 2017
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
6 Δεκεμβρίου 2017
Εισφορά σε Φιλανθρωπικά Ιδρύματα αντί αποστολής Χριστουγεννιάτικων καρτών
5 Δεκεμβρίου 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΤΚ
5 Δεκεμβρίου 2017
Καθορισμός του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2018 - 31 Μαρτίου ...
4 Δεκεμβρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
1 Δεκεμβρίου 2017
Επιβολή προστίμου στην RCB Bank Ltd
28 Νοεμβρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
27 Νοεμβρίου 2017
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Οκτωβρίου 2017
27 Νοεμβρίου 2017
Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου
25 Νοεμβρίου 2017
Δήλωση Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
22 Νοεμβρίου 2017
Στόχοι τραπεζικού συστήματος για τον χειρισμό των δανείων με καθυστερήσεις
20 Νοεμβρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών
15 Νοεμβρίου 2017
Έρευνα Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών για το 1ο εξάμηνο του 2017
14 Νοεμβρίου 2017
Έκθεση για το χρέος των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, Οκτώβριος 2017
14 Νοεμβρίου 2017
Έκδοση αργυρού συλλεκτικού κέρματος προς τιμή του ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη
10 Νοεμβρίου 2017
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
7 Νοεμβρίου 2017
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
3 Νοεμβρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
1 Νοεμβρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Οκτώβριος 2017
31 Οκτωβρίου 2017
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
27 Οκτωβρίου 2017
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
27 Οκτωβρίου 2017
Λήξη της περιόδου ανταλλαγής τραπεζογραμματίων της Κυπριακής λίρας
26 Οκτωβρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
25 Οκτωβρίου 2017
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2017
19 Οκτωβρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Σεπτέμβριος 2017
16 Οκτωβρίου 2017
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
16 Οκτωβρίου 2017
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή ...
11 Οκτωβρίου 2017
Έκδοση Αναμνηστικού κέρματος με την ευκαιρία της ανάληψης από την Πάφο του ρόλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της ...
6 Οκτωβρίου 2017
Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών
4 Οκτωβρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
28 Σεπεμβρίου 2017
Βασικοί Συγκεντρωτικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα για το δεύτερο τρίμηνο του 2017
27 Σεπεμβρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
26 Σεπεμβρίου 2017
Χρηματική Στήριξη του Συλλόγου "Σύνδεσμος Εικαστικών Καλλιτεχνών (ΕΙ.ΚΑ)"
20 Σεπεμβρίου 2017
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Αυγούστου 2017
15 Σεπεμβρίου 2017
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
13 Σεπεμβρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Αυγούστου 2017
8 Σεπεμβρίου 2017
Διάθεση Κυπριακών Κερμάτων Ευρώ Κοπής 2017
1 Σεπεμβρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
28 Αυγούστου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
25 Αυγούστου 2017
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
25 Αυγούστου 2017
Προκήρυξη Διαγωνισμού 16/2017
24 Αυγούστου 2017
Κατάργηση των περί της Σύνδεσης Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων με Κεντρικό Φορέα Οδηγιών του 2013 έως 2016
18 Αυγούστου 2017
Διαγωνισμός που διεξήγαγε η ΚΤΚ σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο της Eταιρικής ...
14 Αυγούστου 2017
Καθορισμός του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος για την περίοδο 1 Οκτ. - 31 Δεκ. 2017
11 Αυγούστου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών
10 Αυγούστου 2017
Τοποθέτηση ΚΤΚ για δημοσιεύματα και σχόλια για την παρεμπόδιση των επιχειρηματικών σχέσεων με το Ιράν
10 Αυγούστου 2017
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Ιουλίου 2017
7 Αυγούστου 2017
Τραπεζική αργία
4 Αυγούστου 2017
Προσδιορισμός των πιστωτικών ιδρυμάτων που ορίστηκαν ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα
4 Αυγούστου 2017
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
3 Αυγούστου 2017
Στόχοι τραπεζικού συστήματος για τον χειρισμό των δανείων με καθυστερήσεις
2 Αυγούστου 2017
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ - Ιούλιος 2017
2 Αυγούστου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
1 Αυγούστου 2017
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
1 Αυγούστου 2017
Σύμβαση Εργοδότησης Ορισμένης Διάρκειας στην ΚΤΚ
31 Ιουλίου 2017
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
28 Ιουλίου 2017
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
28 Ιουλίου 2017
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 30η Ιουνίου 2017
27 Ιουλίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
21 Ιουλίου 2017
Εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την παραχάραξη τραπεζογραμματίων ευρώ
20 Ιουλίου 2017
Ετήσια επανεξέταση του προσδιορισμού των ΚΕΠΕΥ που εμπίπτουν στον ορισμό των Ιδρυμάτων O-SII
14 Ιουλίου 2017
Τοποθέτηση ΚΤΚ για δημοσιεύματα και σχόλια για μη εξυπηρετούμενα δάνεια
5 Ιουλίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
5 Ιουλίου 2017
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
5 Ιουλίου 2017
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή ...
5 Ιουλίου 2017
Βασικοί Συγκεντρωτικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα για το πρώτο τρίμηνο του 2017
30 Ιουνίου 2017
Δημοσίευση του καταλόγου των Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν εξαιρεθεί από την ΚΤΚ
30 Ιουνίου 2017
Δημοσίευση ενός μέτρου μακροπροληπτικής πολιτικής στη βάση της αμοιβαιότητας από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ...
28 Ιουνίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
26 Ιουνίου 2017
Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών
23 Ιουνίου 2017
Οικονομικό Δελτίο
16 Ιουνίου 2017
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ψηφιακών Φωτοτυπικών Μηχανών στην KTK
15 Ιουνίου 2017
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
14 Ιουνίου 2017
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
13 Ιουνίου 2017
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Μαΐου 2017
12 Ιουνίου 2017
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
2 Ιουνίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Μάιος 2017
2 Ιουνίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
31 Μαΐου 2017
Έκθεση για το Χρέος των Νοικοκυριών και των Μη Χρηματοοικονομικών Επιχειρήσεων, Απρίλιος 2017
31 Μαΐου 2017
Δημοσίευση απόφασης μακροπροληπτικής πολιτικής για τον καθορισμό του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού ...
31 Μαΐου 2017
ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΙΡΑΣ
30 Μαΐου 2017
Δημοσίευση μακροπροληπτικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (KTK) και ενός μέτρου μακροπροληπτικής ...
29 Μαΐου 2017
Τραπεζική αργία
29 Μαΐου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
26 Μαΐου 2017
Δήλωση Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου μετά τη χθεσινή επίθεση εναντίον του Λουκά Παπαδήμου
26 Μαΐου 2017
Ετήσια Έκθεση ΚΤΚ για το 2016
26 Μαΐου 2017
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ...
26 Μαΐου 2017
ΣΕΤ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ ΚΟΠΗΣ 2017
25 Μαΐου 2017
Οι κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ χαιρετίζουν τη δημοσίευση του Παγκόσμιου Κώδικα Δεοντολογίας στην Αγορά ...
24 Μαΐου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών
22 Μαΐου 2017
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 30η Απριλίου 2017
11 Μαΐου 2017
Έρευνα Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών για το 2ο εξάμηνο του 2016
10 Μαΐου 2017
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
8 Μαΐου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
4 Μαΐου 2017
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Απρίλιος 2017
2 Μαΐου 2017
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
28 Απριλίου 2017
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
28 Απριλίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
24 Απριλίου 2017
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Μαρτίου 2017
20 Απριλίου 2017
Τραπεζική αργία
12 Απριλίου 2017
Στόχοι τραπεζικού συστήματος για τον χειρισμό των δανείων με καθυστερήσεις
11 Απριλίου 2017
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΚΤΚ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
7 Απριλίου 2017
Προκήρυξη Διαγωνισμού 07/2017: Προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση και συντήρηση συστήματος επεξεργασίας επιταγών
4 Απριλίου 2017
Το νέο τραπεζογραμμάτιο των €50 τίθεται σε κυκλοφορία από σήμερα
4 Απριλίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Μάρτιος 2017
4 Απριλίου 2017
Τραπεζικές αργίες
31 Μαρτίου 2017
Φωταγώγηση ΚΤΚ κατά την Ημέρα Ενημέρωσης για τον Αυτισμό
31 Μαρτίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
30 Μαρτίου 2017
Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών
30 Μαρτίου 2017
Οικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016
30 Μαρτίου 2017
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή ...
27 Μαρτίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
24 Μαρτίου 2017
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 28η Φεβρουαρίου 2017
21 Μαρτίου 2017
Βασικοί Συγκεντρωτικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα για το τέταρτο τρίμηνο του 2016
21 Μαρτίου 2017
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
17 Μαρτίου 2017
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Αντικατάσταση Υφιστάμενων Εφεδρικών Ηλεκτρογεννητριών στην Κεντρική Τράπεζα της ...
17 Μαρτίου 2017
Προκήρυξη Διαγωνισμού 05/2017: Εγκατάσταση, διαμόρφωση και μεταφορά των βάσεων δεδομένων και εξυπηρετητών ...
6 Μαρτίου 2017
Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας για το 2016 – Αγγλική έκδοση
6 Μαρτίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Φεβρουάριος 2017
3 Μαρτίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
3 Μαρτίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
1 Μαρτίου 2017
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
28 Φεβρουαρίου 2017
Δημοσίευση της απόφασης μακροπροληπτικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον καθορισμό του ...
28 Φεβρουαρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
24 Φεβρουαρίου 2017
Συμμετοχή της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σε διεθνές συνέδριο στις Βρυξέλλες
21 Φεβρουαρίου 2017
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
20 Φεβρουαρίου 2017
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
20 Φεβρουαρίου 2017
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Ιανουαρίου 2017
20 Φεβρουαρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών
17 Φεβρουαρίου 2017
Σεμινάριο της ΚΤΚ για φοιτητές και νέους αποφοίτους νομικής
16 Φεβρουαρίου 2017
Τραπεζική αργία
13 Φεβρουαρίου 2017
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
10 Φεβρουαρίου 2017
Διαγωνισμός για την παροχή στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ασφάλισης και ...
6 Φεβρουαρίου 2017
Εργαλείο Αναφοράς Παραβάσεων
3 Φεβρουαρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Ιανουάριος 2017
2 Φεβρουαρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
1 Φεβρουαρίου 2017
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
27 Ιανουαρίου 2017
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
27 Ιανουαρίου 2017
Εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την παραχάραξη τραπεζογραμματίων ευρώ
27 Ιανουαρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
26 Ιανουαρίου 2017
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016
13 Ιανουαρίου 2017
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
11 Ιανουαρίου 2017
Στόχοι τραπεζικού συστήματος για τον χειρισμό των δανείων με καθυστερήσεις
11 Ιανουαρίου 2017
Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας για το 2016
4 Ιανουαρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Δεκέμβριος 2016
4 Ιανουαρίου 2017
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
3 Ιανουαρίου 2017
Διεκπεραίωση Εντολών Πληρωμών από την Privatbank στην Κύπρο
3 Ιανουαρίου 2017
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ AΡΓΥΡΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ ΚΕΡΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΙΠΕΡΤΗ
30 Δεκεμβρίου 2016
Διορισμός νέου Ειδικού Διαχειριστή από την Αρχή Εξυγίανσης
30 Δεκεμβρίου 2016
Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών
29 Δεκεμβρίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
23 Δεκεμβρίου 2016
Έρευνα Χρηματοοικονομικής Κατάστασης και Καταναλωτικών Συνηθειών των Νοικοκυριών σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής ...
22 Δεκεμβρίου 2016
Οικονομικό Δελτίο
21 Δεκεμβρίου 2016
Τροποποίηση της άδειας εργασιών πιστωτικού ιδρύματος της PrivatBank PJSC
19 Δεκεμβρίου 2016
Εισφορά σε Φιλανθρωπικά Ιδρύματα αντί Αποστολής Χριστουγεννιάτικων Καρτών
19 Δεκεμβρίου 2016
Βασικοί Συγκεντρωτικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα για το τρίτο τρίμηνο του 2016
16 Δεκεμβρίου 2016
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για κερδοφορία, ισολογισμό και κεφαλαιακή ...
16 Δεκεμβρίου 2016
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία ...
16 Δεκεμβρίου 2016
Δημοσίευση μακρο-προληπτικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου(KTK)
15 Δεκεμβρίου 2016
EKΔΟΣΗ AΡΓΥΡΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ ΚΕΡΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΙΠΕΡΤΗ
14 Δεκεμβρίου 2016
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 30η Νοεμβρίου 2016
13 Δεκεμβρίου 2016
Τραπεζικές αργίες
9 Δεκεμβρίου 2016
Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου
9 Δεκεμβρίου 2016
Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
5 Δεκεμβρίου 2016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2 Δεκεμβρίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΩΣ ΑΡΧΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
2 Δεκεμβρίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
2 Δεκεμβρίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Νοέμβριος 2016
30 Νοεμβρίου 2016
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Οκτωβρίου 2016
30 Νοεμβρίου 2016
Δημοσίευση της απόφασης μακρο-προληπτικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον καθορισμό του ...
28 Νοεμβρίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
28 Νοεμβρίου 2016
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
28 Νοεμβρίου 2016
Ανασκόπηση Εξωτερικών Στατιστικών 2015
23 Νοεμβρίου 2016
Επιβολή προστίμου στην Jordan Kuwait Bank (υποκατάστημα Κύπρου)
21 Νοεμβρίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών
15 Νοεμβρίου 2016
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
10 Νοεμβρίου 2016
Ενημερωτική διάλεξη με θέμα «Πρόληψη και αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης και των μυοσκελετικών παθήσεων»
8 Νοεμβρίου 2016
Δημοσίευση της απόφασης μακροπροληπτικής πολιτικής της ΚΤΚ
4 Νοεμβρίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Οκτώβριος 2016
4 Νοεμβρίου 2016
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την παροχή στην Κεντρική Τράπεζα υπηρεσιών για τη διεξαγωγή δειγματοληπτικής έρευνας για ...
3 Νοεμβρίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
1 Νοεμβρίου 2016
Έρευνα Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών για το 1ο εξάμηνο του 2016
1 Νοεμβρίου 2016
Επιβολή προστίμου στην Public Joint-Stock Company Commercial Bank
31 Οκτωβρίου 2016
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
27 Οκτωβρίου 2016
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
27 Οκτωβρίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
26 Οκτωβρίου 2016
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2016
21 Οκτωβρίου 2016
Έκθεση για το χρέος των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, Σεπτέμβριος 2016
21 Οκτωβρίου 2016
Τραπεζική αργία
19 Οκτωβρίου 2016
Στόχοι τραπεζικού συστήματος για τον χειρισμό των δανείων με καθυστερήσεις
14 Οκτωβρίου 2016
Δημοσιοποίηση στοιχείων για τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις με ημερομηνία αναφοράς 31 Αυγούστου 2016
14 Οκτωβρίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Σεπτέμβριος 2016
11 Οκτωβρίου 2016
Ενημερωτική διάλεξη με θέμα «Η σημασία της άσκησης για καλύτερη ποιότητα ζωής»
10 Οκτωβρίου 2016
Βραβεία Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων 2016
7 Οκτωβρίου 2016
Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών
4 Οκτωβρίου 2016
Δημοσιοποίηση στοιχείων για τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις με ημερομηνία αναφοράς 31 Ιουλίου 2016
4 Οκτωβρίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
3 Οκτωβρίου 2016
Ενημερωτική διάλεξη με θέμα «Τι πρέπει να γνωρίζει η κάθε γυναίκα για τον καρκίνο του μαστού»
30 Σεπεμβρίου 2016
Διαφοροποίηση του Ωραρίου Εργασίας της ΚΤΚ
27 Σεπεμβρίου 2016
Βασικοί Συγκεντρωτικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα για το δεύτερο τρίμηνο του 2016
27 Σεπεμβρίου 2016
Δημοσίευση Συνολικών Χρηματοοικονομικών Στοιχείων για το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα με Ημερομηνία Αναφοράς 30 ...
27 Σεπεμβρίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
22 Σεπεμβρίου 2016
Δημοσιοποίηση στοιχείων για τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις με ημερομηνία αναφοράς 30 Ιουνίου 2016
21 Σεπεμβρίου 2016
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Αυγούστου 2016
19 Σεπεμβρίου 2016
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ ΚΟΠΗΣ 2016
12 Σεπεμβρίου 2016
Δημοσίευση της απόφασης μακρο-προληπτικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον καθορισμό του ...
1 Σεπεμβρίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Αύγουστος 2016
1 Σεπεμβρίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
31 Αυγούστου 2016
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Ιουλίου 2016
26 Αυγούστου 2016
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
26 Αυγούστου 2016
Η ΚΤΚ ανακοινώνει τη δημοσίευση της Ετήσιας Έκθεσης για το 2015
18 Αυγούστου 2016
Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών
12 Αυγούστου 2016
Προκήρυξη Διαγωνισμού 07/2016: Προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση και συντήρηση συστημάτων δίσκων αποθήκευσης, ...
10 Αυγούστου 2016
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
5 Αυγούστου 2016
Απόφαση Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου αναφορικά με την πρόσβαση των μετόχων της FBME Bank Ltd στα γραφεία του ...
4 Αυγούστου 2016
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί
4 Αυγούστου 2016
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Ιούλιος 2016
2 Αυγούστου 2016
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
2 Αυγούστου 2016
Τραπεζική αργία
29 Ιουλίου 2016
Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 314Α του περί Ποινικού ...
27 Ιουλίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
25 Ιουλίου 2016
Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ
22 Ιουλίου 2016
Εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την παραχάραξη τραπεζογραμματίων ευρώ
21 Ιουλίου 2016
Δημοσιοποίηση στοιχείων για τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις με ημερομηνία αναφοράς 31 Μαΐου 2016
18 Ιουλίου 2016
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 30η Ιουνίου 2016
15 Ιουλίου 2016
Επιβολή προστίμου στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ
13 Ιουλίου 2016
Προκήρυξη Διαγωνισμού 12/2016: Εκπόνηση μελέτης για το σύστημα ανέλιξης, τα περιγράμματα θέσεων εργασίας και τις ...
6 Ιουλίου 2016
Έκθεση για το χρέος των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, Μάιος 2016
5 Ιουλίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
5 Ιουλίου 2016
Η ΕΚΤ παρουσιάζει επισήμως το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ
4 Ιουλίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Ιούνιος 2016
1 Ιουλίου 2016
Εξωτερικές Στατιστικές για το πρώτο τρίμηνο του 2016
29 Ιουνίου 2016
Δημοσιοποίηση στοιχείων για τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις με ημερομηνία αναφοράς 30 Απριλίου 2016
27 Ιουνίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
24 Ιουνίου 2016
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί στενά τις χρηματοπιστωτικές αγορές μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ...
21 Ιουνίου 2016
Αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
16 Ιουνίου 2016
Οικονομικό Δελτίο
16 Ιουνίου 2016
Δημοσίευση Συνολικών Χρηματοοικονομικών Στοιχείων για το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα με Ημερομηνία Αναφοράς 31 ...
16 Ιουνίου 2016
Βασικοί Συγκεντρωτικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες για τον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα για το πρώτο τρίμηνο του 2016
14 Ιουνίου 2016
Η Διοικητής της ΚΤΚ, κυρία Χρυστάλλα Γιωρκάτζη θα συμμετάσχει στις εργασίες του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ ...
13 Ιουνίου 2016
Συνοπτική Κατάσταση Ισολογισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά την 31η Μαΐου 2016
9 Ιουνίου 2016
Τραπεζική αργία
6 Ιουνίου 2016
Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων ΚΤΚ
3 Ιουνίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
3 Ιουνίου 2016
Στατιστικά Στοιχεία ΚΑΠ Μάιος 2016
1 Ιουνίου 2016
Δημοσιοποίηση στοιχείων για τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις με ημερομηνία αναφοράς την 31η Μαρτίου 2016
1 Ιουνίου 2016
Δημοσίευση της απόφασης μακρο-προληπτικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον καθορισμό του ...
19 Απριλίου 2013
Αποτελέσματα του ανεξάρτητου διαγνωστικού ελέγχου