Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Φεβρουάριο 2021, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Μαρτίου 2021.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Φεβρουάριο 2021 κατέγραψαν καθαρή μείωση €92,4 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €349,3 εκ. τον Ιανουάριο 2021. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο 0,2%, παραμένοντας σταθερός σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2021. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Φεβρουάριο 2021 έφθασε στα €47,9 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Φεβρουάριο 2021 κατέγραψαν καθαρή μείωση €288,0 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €2,8 εκ. τον Ιανουάριο 2021. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 2,1%, σε σύγκριση με 3,1% τον Ιανουάριο 2021. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Φεβρουάριο 2021 έφθασε στα €31,5 δισ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναστολή δόσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του νέου Διατάγματος αναστολής δόσεων του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε τον Ιανουάριο 2021, είχε μικρή αυξητική επίδραση στις πιο πάνω μεταβολές στα δάνεια. Η αναστολή δόσεων αφορούσε δάνεια από ΝΧΙ σε νοικοκυριά και μη-χρηματοδοτικές εταιρείες ύψους €55,2 εκ.

Πατήστε εδώ.