Εκτύπωση

Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών

Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2023

Το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα προκαταρκτικά στοιχεία των εξωτερικών στατιστικών (ισοζύγιο πληρωμών, διεθνής επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) για το δεύτερο τρίμηνο του 2023 (Τ2 2023), καθώς και αναθεωρημένα στοιχεία των εν λόγω στατιστικών για τα έτη 2021, 2022 και το πρώτο τρίμηνο του 2023 (2023 Τ1).

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών για το Τ2 2023, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου κατέγραψε βελτίωση, με το έλλειμμα να μειώνεται από €1.045,7 εκατ. που ήταν το Τ2 2022, στα €346,1 εκατ. το Τ2 2023.

  • Προσαρμόζοντας τα στοιχεία, ως προς την επίδραση των οντοτήτων ειδικού σκοπού (SPEs), δηλαδή κατατάσσοντας τις SPEs ως μη κάτοικους, το έλλειμα διαμορφώθηκε στα  €480,7 εκατ. το Τ2 2023, έναντι ελλείμματος ύψους €727,2 εκατ. το Τ2 2022.

Η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) το Τ2 2023 σημείωσε χειροτέρευση παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού στα €28.658,3 εκατ., έναντι €28.265,1 εκατ. που ήταν το Τ1 2023.

  • Η ΔΕΘ, με την προσαρμογή των στοιχείων ως προς την επίδραση των SPEs, κατέγραψε καθαρή θέση παθητικού στα €10.710,7 εκατ. το Τ2 2023, έναντι €10.217,5 εκατ. το Τ1 2023.

Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος μειώθηκε οριακά στα €169.614,3 εκατ. το Τ2 2023, έναντι €169.618,8 εκατ. που ήταν το Τ1 2023. Από την άλλη, τα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα σημείωσαν αύξηση στα €146.830,5 εκατ., από €145.614,5 εκατ. το Τ1 2023. Συνεπώς, το καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε κατά €1.220,5  εκατ., στα €22.783,81 εκατ. το Τ2 2023.

  • Προσαρμοσμένο ως προς την επίδραση των SPEs, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος ανήλθε στα €58.513,4 εκατ. το Τ2 2023, έναντι €58.159,0 εκατ. το Τ1 2023, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για το καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε στα -€12.822,1εκατ. το Τ2 2023, από -€11.569,9 εκατ. το Τ1 2023.

Για περαιτέρω ανάλυση και πληροφόρηση, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.