Στοιχεία σύμφωνα με τη μεθοδολογία BPM6

Τα στοιχεία των εξωτερικών στατιστικών που δημοσιεύονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) καταρτίζονται σύμφωνα με τα νέα διεθνή μεθοδολογικά πρότυπα (ESA 2010, BPM6). Οι κυριότερες αλλαγές καθόσον αφορά την παρουσίαση και τη μεθοδολογία από το προηγούμενο εγχειρίδιο BPM5 παρουσιάζονται εδώ.
 

Στοιχεία τρίτου τριμήνου 2022 (2022 T3)

Το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα  προκαταρκτικά στοιχεία των εξωτερικών στατιστικών (ισοζύγιο πληρωμών, διεθνής επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) για το τρίτο τρίμηνο του 2022 (2022 Τ3).

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών για το 2022 Τ3, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου κατέγραψε χειροτέρευση, με το έλλειμμα να αυξάνεται από €132,8 εκατ. που ήταν το 2021 Τ3, στα €435,7 εκατ. το 2022 Τ3.

  • Προσαρμόζοντας τα στοιχεία, ως προς την επίδραση των οντοτήτων ειδικού σκοπού (SPEs), δηλαδή κατατάσσοντας τις SPEs ως μη κάτοικους, το έλλειμα διαμορφώθηκε στα  €583,1 εκατ. το 2022 Τ3, έναντι €216,2 εκατ. το 2021 Τ3.

 

Η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) σημείωσε μικρή χειροτέρευση στο τέλος του 2022 Τ3, παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού στα €28.063,5 εκατ., έναντι €27.642,0 εκατ. που ήταν το 2022 Τ2.

  • Η ΔΕΘ, με την προσαρμογή των στοιχείων ως προς την επίδραση των SPEs, κατέγραψε καθαρή θέση παθητικού στα €10.164,1  εκατ. στο τέλος του 2022 Τ3, έναντι €9.649,6 εκατ. στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

 

Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος αυξήθηκε στα €181.011,0 εκατ. το 2022 Τ3, έναντι €162.924,4 εκατ. που ήταν στο 2022 Τ2. Από την άλλη, τα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα ανήλθαν στα €150.365,3 εκατ., από €127.207,7 εκατ. το 2022 Τ2. Το καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε κατά €5.071,0 εκατ., σε €30.645,7 εκατ. το 2022 Τ3.

  • Προσαρμοσμένο ως προς την επίδραση των SPEs, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος ανήλθε στα €62.725,5 εκατ. το 2022 Τ3, έναντι €62.653,1 εκατ. το 2022 Τ2, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για το καθαρό εξωτερικό χρέος αυξήθηκε σε           -€9.392,1 εκατ. το 2022 Τ3, από -€8.526,1 εκατ. το 2022 Τ2.

 

Για περαιτέρω ανάλυση και πληροφόρηση, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.