Στοιχεία σύμφωνα με τη μεθοδολογία BPM6

Τα στοιχεία των εξωτερικών στατιστικών που δημοσιεύονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) καταρτίζονται σύμφωνα με τα νέα διεθνή μεθοδολογικά πρότυπα (ESA 2010, BPM6). Οι κυριότερες αλλαγές καθόσον αφορά την παρουσίαση και τη μεθοδολογία από το προηγούμενο εγχειρίδιο BPM5 παρουσιάζονται εδώ.
 

Στοιχεία δευτέρου τριμήνου 2021 (2021 Τ2)

Το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα  προκαταρκτικά στοιχεία των εξωτερικών στατιστικών (ισοζύγιο πληρωμών, διεθνής επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) για το δεύτερο τρίμηνο του 2021 (2021 Τ2), καθώς και αναθεωρημένα στοιχεία των εν λόγω στατιστικών για τα έτη 2017, 2018, 2019, 2020 και το πρώτο τρίμηνο του 2021 (2021 Τ1).

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών για το 2021 Τ2, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου κατέγραψε χειροτέρευση, με το έλλειμμα να αυξάνεται από €139,0 εκατ. που ήταν το 2020 Τ2, στα €648,6 εκατ. το 2021 Τ2.

  • Προσαρμόζοντας τα στοιχεία, ως προς την επίδραση των οντοτήτων ειδικού σκοπού (SPEs), δηλαδή κατατάσσοντας τις SPEs ως μη κάτοικους, το έλλειμα διαμορφώθηκε στα  €645,5 εκατ. το 2021 Τ2, έναντι €409,6 εκατ. το 2020 Τ2.

Η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) σημείωσε μικρή χειροτέρευση στο τέλος του 2021 Τ2, παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού στα €29.809,9 εκατ., έναντι €29.240,0 εκατ. που ήταν το 2021 Τ1.

  • Η αποτίμηση της ΔΕΘ, με την προσαρμογή των στοιχείων ως προς την επίδραση των SPEs, κατέγραψε καθαρή θέση παθητικού στα €10.664,1  εκατ. στο τέλος του 2021 Τ2, έναντι €10.304,7 εκατ. στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος αυξήθηκε στα €193.271,5 εκατ. το 2021 Τ2, έναντι €192.487.7 εκατ. που ήταν στο 2021 Τ1. Παρόμοια τάση καταγράφηκε και στα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα, τα οποία ανήλθαν στα €127.925,5 εκατ., από €127.657,0 εκατ. το 2021 Τ1. Το καθαρό εξωτερικό χρέος αυξήθηκε κατά €515,3 εκατ., σε €65.346,0 εκατ. το 2021 Τ2.

  • Προσαρμοσμένο ως προς την επίδραση των SPEs, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος ανήλθε στα €62.630,2 εκατ. το 2021 Τ2, έναντι €61.866,9 εκατ. το 2021 Τ1, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για το καθαρό εξωτερικό χρέος αυξήθηκε σε -€1.786,2 εκατ. το 2021 Τ2, από -€2.146,7 εκατ. το 2021 Τ1.

 

Για περαιτέρω ανάλυση και πληροφόρηση, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.