Print

Διεθνές Εμπόριο Υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες είναι το αποτέλεσμα παραγωγικής δραστηριότητας που μεταβάλλει την κατάσταση των καταναλωτικών μονάδων ή διευκολύνει την ανταλλαγή προϊόντων ή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Κατά κανόνα, οι υπηρεσίες δεν είναι διακριτά στοιχεία επί των οποίων μπορούν να συσταθούν δικαιώματα κυριότητας και, γενικά, δεν μπορούν να διαχωριστούν από την παραγωγή τους.

Για τον καταρτισμό των στοιχείων του διεθνούς εμπορίου υπηρεσιών, ακολουθείται ένα μικτό σύστημα συλλογής. Οι βασικές έρευνες που διεξάγονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (KTK) αναφέρονται παρακάτω:

• Τριμηνιαία έρευνα "Υπηρεσιών", η οποία απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα κατοίκους που ασχολούνται με το εμπόριο υπηρεσιών με άλλες χώρες.
• Τριμηνιαία έρευνα "Λογαριασμού Αποτελεσμάτων", η οποία απευθύνεται σε όλα τα Νομισματικά Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα (ΝΧΙς) που λειτουργούν στην Κύπρο. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα αυτή, τα ΝΧΙς δηλώνουν, μεταξύ άλλων, τις διασυνοριακές τους συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών.
• Τριμηνιαία έρευνα "Ασφάλισης", η οποία απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα κατοίκους που παρέχουν ή/και προμηθεύονται υπηρεσίες ασφάλισης/αντασφάλισης ή υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
• Τριμηνιαία έρευνα «Μεταβιβάσεων», η οποία απευθύνεται σε όλες τις εταιρείες/επιχειρήσεις κατοίκους που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταβίβαση χρημάτων.
• Εξαμηνιαία έρευνα «Πλοιο-διαχείρισης», η οποία απευθύνεται σε εταιρείες κατοίκους που παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων σε πλοιοκτήτριες εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
• Ετήσια έρευνα "Πλοιοκτησίας", η οποία απευθύνεται σε πλοιοκτήτριες εταιρείες κατοίκους. Η εν λόγω έρευνα συλλέγει, μεταξύ άλλων, στοιχεία σχετικά με την απόκτηση/χρηματοδότηση/διαχείριση/ αξία / τεχνικά χαρακτηριστικά και ναύλωση των πλοίων υπό την ιδιοκτησία των εν λόγω εταιρειών, καθώς επίσης και στοιχεία για τα έσοδα και έξοδα τους τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
• Ετήσια έρευνα «Εκπαίδευσης», η οποία απευθύνεται σε όλα τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα/κολλέγια/πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κύπρο και στα οποία φοιτούν σπουδαστές μη κάτοικοι.

Επιπρόσθετα, για τον καταρτισμό των υπηρεσιών χρησιμοποιούνται διάφορες έρευνες που διεξάγονται από τη Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου (ΣΥΚ) καθώς και άλλες διαθέσιμες διοικητικές πηγές.

Τέλος, τα στοιχεία των υπηρεσιών συμπληρώνονται με εκτιμήσεις που γίνονται από την ΚΤΚ σε συντονισμό με τη ΣΥΚ.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01/12/2021

Ετήσια Στοιχεία