Print

Διεθνής Επενδυτική Θέση

Η διεθνής επενδυτική θέση αποτυπώνει σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή (τέλος τριμήνου και τέλος έτους) το ύψος των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των κατοίκων Κύπρου έναντι μη κατοίκων, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων χρυσού και των συναλλαγματικών διαθεσίμων του κράτους.

Η διαφορά μεταξύ των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων αποτελεί την καθαρή επενδυτική θέση, η οποία αναλόγως του προσήμου (θετικού η αρνητικού), χαρακτηρίζει τη χώρα ως καθαρό πιστωτή η χρεώστη έναντι του υπόλοιπου κόσμου, αντίστοιχα. Στον υπολογισμό της καθαρής επενδυτικής θέσης λαμβάνονται υπόψη και οι αναπροσαρμογές αξιών που προκύπτουν από αλλαγές στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων καθώς και άλλες αλλαγές που μπορεί να οφείλονται για παράδειγμα στις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών, σε επαναταξινομήσεις (reclassifications) και διαγραφές (write offs).

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της καθαρής επενδυτικής θέσης σε κάθε τομέα (άμεσες ξένες επενδύσεις, επενδύσεις χαρτοφυλακίου, χρηματοοικονομικά παράγωγα, λοιπές επενδύσεις και συναλλαγματικά αποθέματα), προέρχονται από το τραπεζικό σύστημα, τις έρευνες για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και τα Αξιόγραφα που διεξάγει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, το Υπουργείο Οικονομικών καθώς και άλλες πηγές.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08/04/2024

Ετήσια Στοιχεία

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08/04/2024

Τριμηνιαία Στοιχεία