Εκτύπωση

Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019

Το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στοιχεία για τις εξωτερικές στατιστικές (ισοζύγιο πληρωμών, διεθνής επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) για το δεύτερο τρίμηνο του 2019 (2019Τ2), καθώς και αναθεωρημένα στοιχεία για την περίοδο 2008 – 2018 και 2019Τ1. Για περαιτέρω λεπτομέρειες καθόσον αφορά τις αναθεωρήσεις, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στον πιο κάτω σύνδεσμο.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών για το 2019Τ2, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα €203,6 εκατ., σε σύγκριση με έλλειμμα €88,4 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. Η διεθνής επενδυτική θέση της Κύπρου το 2019Τ2 κατέγραψε βελτίωση, παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού €24.834,0 εκατ., έναντι €24.888,2 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Το εξωτερικό χρέος της Κύπρου ανήλθε στα €208.114,5 εκατ. το 2019Τ2, σε σύγκριση με €205.867,1 εκατ. το 2019Τ1.

Πατήστε εδώ.