Εκτύπωση

Παραπομπή σε Δελτίου Τύπου της ΕΚΤ

Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) πληροφορεί ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει εκδώσει Δελτίο Τύπου με θέμα «το επόμενο βήμα αναφορικά με την ανάπτυξη Ενοποιημένου Πλαισίου Υποβολής Στοιχείων” (Integrated Reporting Framework), το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της ανάλυσης και την ελάφρυνση του φόρτου αναφοράς για τις τράπεζες.

H υπό αναφορά Ανακοίνωση βρίσκεται σε αυτόν τον σύνδεσμο (μόνο στα αγγλικά).