Εκτύπωση

Απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) για αύξηση του ποσοστού του αντικυκλικού αποθέματος ασφάλειας από το 0% σε 0,5% με ισχύ από 30 Νοεμβρίου 2023

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2022

Η ΚΤΚ, κατόπιν σχετικής διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με τους περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμους του 2015 έως 2022, αποφάσισε στις 30 Νοεμβρίου 2022 να αυξήσει το ποσοστό του αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας από 0% σε 0,5%. Το νέο ποσοστό θα εφαρμόζεται από τις 30 Νοεμβρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προαναφερόμενη απόφαση της ΚΤΚ, πατήστε εδώ