Εκτύπωση

Προσδιορισμός πέντε Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει προσδιορίσει τις Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) Renaissance Securities (Cyprus) Ltd, BrokerCreditService (Cyprus) Ltd, SIB (Cyprus) Ltd, Etoro (Europe) Ltd και Alfa Capital Holdings (Cyprus) Ltd ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα (Other Systemically Important Institutions – Ιδρύματα O-SII) και καθόρισε το ύψος των επιπρόσθετων κεφαλαίων που πρέπει να τηρούν λόγω της συστημικότητάς τους. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεννόησης με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Πατήστε εδώ.