Εκτύπωση

Οικονομικό Δελτίο

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) δημοσιεύει σήμερα το Οικονομικό Δελτίο Ιουνίου 2022. Το Δελτίο περιλαμβάνει ανάλυση των εξελίξεων στην κυπριακή οικονομία και των μακροοικονομικών προβλέψεων της ΚΤΚ.

Πατήστε εδώ.