Εκτύπωση

Δημοσίευση πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (KTK) για μακροπροληπτικούς σκοπούς

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020

Η ΚΤΚ δημοσιεύει σήμερα την πολιτική της για την ανταλλαγή και τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα τους άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα για μακροπροληπτικούς σκοπούς.

Πατήστε εδώ.