Εκτύπωση

Διοικητής Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου: Πρωτοβουλία για επιτάχυνση τραπεζικών εργασιών

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για πιο γρήγορες, ευέλικτες και αποδοτικές τραπεζικές υπηρεσίες, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), κ. Κωνσταντίνος Ηροδότου, ανέλαβε νέα πρωτοβουλία εξεύρεσης λύσης για την επιτάχυνση της διαδικασίας συλλογής, ταυτοποίησης και επικαιροποίησης στοιχείων για πελάτες και δυνητικούς πελάτες μέσω ψηφιοποίησης (client digital on-boarding & reviewing), με την εθελούσια συμμετοχή των τραπεζικών ιδρυμάτων με έδρα την Κύπρο.

Η εφαρμογή της λύσης έχει στόχο να βοηθήσει τους συντελεστές της πραγματικής οικονομίας, δηλαδή τις επιχειρήσεις, αυτοεργοδοτούμενους και νοικοκυριά, μειώνοντας τον χρόνο εμπλοκής τους σε τραπεζικές εργασίες και αναβαθμίζοντας αισθητά την ταχύτητα και ποιότητα της εξυπηρέτησής τους. Η εξέλιξη αυτή, θα βελτιώσει παράλληλα και την αποδοτικότητα των τραπεζικών υπηρεσιών, τηρώντας τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Η προετοιμασία από τους τεχνοκράτες της ΚΤΚ βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, καθώς και οι επαφές με τις εμπορικές τράπεζες, ενώ σε εξέλιξη από την ΚΤΚ είναι ο σχεδιασμός και η μελέτη της τεχνολογικής λύσης. Στο προσεχές διάστημα η ΚΤΚ θα ανακοινώσει τον διαγωνισμό για την ανάθεση του Έργου.

Συγκεκριμένα, στο υπό αναφορά Έργο, κατόπιν συναντήσεων του Διοικητή της ΚΤΚ για να τους παρουσιάσει την πρωτοβουλία, αποφάσισαν να συμμετέχουν η Τράπεζα Κύπρου, η Ελληνική Τράπεζα, η Alpha Bank Cyprus, η Astrobank, η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως, η Eurobank Κύπρου και η RCB. Θα κληθούν να συμμετάσχουν, επίσης, όλα τα υπόλοιπα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν υπό την εποπτεία της ΚΤΚ, ώστε να διαφυλαχθεί η ισότητα και η διαφάνεια.

Στην εν λόγω πρωτοβουλία είχε αναφερθεί ο κ. Ηροδότου κατά τις πρόσφατες συναντήσεις του με επιχειρηματικούς και επαγγελματικούς φορείς, καθώς και τους Ανώτατους Εκτελεστικούς Διευθυντές και τους Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης των τραπεζών, τις οποίες είχε συγκαλέσει με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοοικονομικού κλάδου και την αποδοτική και γρήγορη εξυπηρέτηση του κόσμου και των επιχειρήσεων.

Με την ολοκλήρωση του Έργου, θα έχει πραγματοποιηθεί ένα σημαντικό βήμα για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του κυπριακού τραπεζικού συστήματος που θα συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων και θα δώσει περαιτέρω στήριξη στην πραγματική οικονομία.

Η εφαρμογή τέτοιας λύσης στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος αναμένεται να παράσχει και συγκριτικό πλεονέκτημα στην Κύπρο έναντι άλλων χωρών.

Πιο κάτω η σχετική δήλωση Διοικητή KTK:

Με πρωτοβουλία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και σε συνεργασία με Κυπριακές Τράπεζες δρομολογούμε τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού, σε διεθνές επίπεδο, ψηφιακού συστήματος ταυτοποίησης και επικαιροποίησης τραπεζικών πελατών.

Με την ολοκλήρωση του digital on-boarding θα έχει πραγματοποιηθεί ένα σημαντικό βήμα για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του κυπριακού τραπεζικού συστήματος, το οποίο θα συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, κάτι που αποτελεί μόνιμη και υψηλή προτεραιότητά μας.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η οποία αναμένεται να αποτελέσει ένα διεθνές συγκριτικό πλεονέκτημα για το τραπεζικό σύστημα και την πραγματική οικονομία της χώρας μας.