Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Φεβρουάριο 2020, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Μαρτίου 2020.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Φεβρουάριο 2020 παρουσίασαν καθαρή μείωση €117,2 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €311,9 εκ. τον Ιανουάριο 2020. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 1,5%, σε σύγκριση με 2,0% τον Ιανουάριο 2020. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Φεβρουάριο 2020 έφθασε στα €48,4 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Φεβρουάριο 2020 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €8,0 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €119,2 εκ. τον Ιανουάριο 2020. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -4,9%, παραμένοντας σταθερός σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2020. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Φεβρουάριο 2020 έφθασε στα €33,6 δισ.

Πατήστε εδώ.