Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2022

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Ιανουάριο 2022, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Φεβρουαρίου 2022.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Ιανουάριο 2022 κατέγραψαν καθαρή μείωση1 €341,8 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €337,4 εκ. τον Δεκέμβριο 2021. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο 5,8%, σε σύγκριση με 5,7% τον Δεκέμβριο 2021. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Ιανουάριο 2022 έφθασε στα €51,3 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Ιανουάριο 2022 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €107,1 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €386,0 εκ. τον Δεκέμβριο 2021. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 1,1%, σε σύγκριση με 0,8% τον Δεκέμβριο 2021. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Ιανουάριο 2022 έφθασε στα €28,5 δισ.

Πατήστε εδώ.

 

1) Ο όρος "καθαρή μείωση/αύξηση" αντιπροσωπεύει τον όρο "συναλλαγές", δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές.