Εκτύπωση

Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019

Το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στοιχεία για τις εξωτερικές στατιστικές (ισοζύγιο πληρωμών, διεθνής επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) για το τέταρτο τρίμηνο του 2018 (2018Τ4), καθώς και αναθεωρημένα στοιχεία των εν λόγω στατιστικών για τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2018.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών για το 2018, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα €1.460,9 εκατ., σε σύγκριση με έλλειμμα €1.642,5 εκατ. το 2017. Η διεθνής επενδυτική θέση της Κύπρου παρέμεινε σχεδόν αναλλοίωτη το 2018, παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού €23.774,2 εκατ., έναντι €23.784,7 εκατ. το προηγούμενο έτος. Το εξωτερικό χρέος της Κύπρου ανήλθε στα €102.533,2 εκατ. το 2018, σε σύγκριση με €108.512,2 εκατ. το 2017.

Πατήστε εδώ.