Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών

Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2023

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών με μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο 2023. 

Ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε από 307 τον Ιούνιο 2023 σε 321 τον Σεπτέμβριο 2023, ενώ το συνολικό ενεργητικό τους σημείωσε μείωση της τάξης του 24,6% στα €6.550,3 εκ. τον Σεπτέμβριο 2023, σε σύγκριση με €8.685,7εκ. τον Ιούνιο 2023. H μείωση οφείλεται κυρίως σε εξαγορά μετοχών από επενδυτικούς οργανισμούς, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης εντός Κύπρου.  

Τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκδοση Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών του Νοεμβρίου 2023, η οποία είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.