Εκτύπωση

Προσδιορισμός ιδρυμάτων ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοινώνει σήμερα ότι προσδιόρισε την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, την Eurobank Cyprus Ltd, την Astrobank Ltd, την Αlpha Bank Cyprus Ltd και την RCB Bank Ltd ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα (Other Systemically Important Institutions – Ιδρύματα O-SII) και καθόρισε το ύψος του κεφαλαιακού αποθέματος O-SII που πρέπει να τηρούν λόγω της συστημικότητάς τους. Το μέτρο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Για περαιτέρω πληροφορίες, πατήστε εδώ.