Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Φεβρουάριο 2019, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Μαρτίου 2019.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Φεβρουάριο 2019 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €131,0 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €342,7 εκ. τον Ιανουάριο 2019. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 4,5%, σε σύγκριση με 4,1% τον Ιανουάριο 2019. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Φεβρουάριο 2019 έφθασε στα €47,7 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Φεβρουάριο 2019 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €19,0 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €115,1 εκ. τον Ιανουάριο 2019. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Φεβρουάριο 2019 μειώθηκε κατά €1,0 δισ. και έφθασε στα €38,2 δισ. Η διαφορά μεταξύ της καθαρής μεταβολής και της μεταβολής του υπολοίπου των συνολικών δανείων αποδίδεται σε αναταξινομήσεις, αναπροσαρμογές αξίας, συναλλάγματος ή άλλες αναπροσαρμογές. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -2,4%, παραμένοντας αμετάβλητος σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2019.

Πατήστε εδώ.