Εκτύπωση

Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022

Το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα προκαταρκτικά στοιχεία των εξωτερικών στατιστικών (ισοζύγιο πληρωμών, διεθνής επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) για το έτος 2021.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών για το 2021, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου κατέγραψε βελτίωση, με το έλλειμμα να μειώνεται από €2.177,2 εκατ. που ήταν το 2020, στα €1.695,8 εκατ. το 2021. 

  • Προσαρμόζοντας τα στοιχεία, ως προς την επίδραση των οντοτήτων ειδικού σκοπού (SPEs), δηλαδή κατατάσσοντας τις SPEs ως μη κάτοικους, το έλλειμα διαμορφώθηκε στα  €2.014,3 εκατ. το 2021, έναντι €2.092,4 εκατ. το 2020.

Η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) σημείωσε βελτίωση το 2021, παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού στα €28.786,8 εκατ., έναντι €29.447,0 εκατ. που ήταν το 2020. 

  • Η αποτίμηση της ΔΕΘ, με την προσαρμογή των στοιχείων ως προς την επίδραση των SPEs, κατέγραψε καθαρή θέση παθητικού στα €10.150,0 εκατ. το 2021, έναντι €10.839,5  εκατ. το 2020.

Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος αυξήθηκε στα €192.714,8 εκατ. το 2021, έναντι €190.427,0 εκατ. που ήταν το 2020. Από την άλλη, τα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα σημείωσαν αύξηση και ανήλθαν στα €133.889,4 εκατ., από €124.963,0 εκατ. το 2020. Συνεπώς, το καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε κατά €6.638,6 εκατ., σε €58.825,4  εκατ. το 2021.

  • Προσαρμοσμένο ως προς την επίδραση των SPEs, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος ανήλθε στα €68.271,0 εκατ. το 2021, έναντι €61.395,8 εκατ. το 2020, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για το καθαρό εξωτερικό χρέος αυξήθηκε σε -€3.730,1 εκατ. το 2021, από -€946,2 εκατ. το 2020.

Για περαιτέρω ανάλυση και πληροφόρηση, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.