Εκτύπωση

Έρευνα Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών για το δεύτερο εξάμηνο του 2020

Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα της Έρευνας Πλοιοδιαχείρισης για το δεύτερο εξάμηνο του 2020. Οι κυριότερες εξελίξεις καθόσον αφορά τις συναλλαγές των πλοιοδιαχειριστριών εταιρειών, κατοίκων Κύπρου, συνοψίζονται ως εξής:

  • Τα έσοδα του κλάδου πλοιοδιαχείρισης στην Κύπρο ανήλθαν στα €430 εκατομμύρια κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης των €54 εκατομμυρίων σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020.
  • Οι κυριότερες χώρες προς τις οποίες εξάγονται οι υπηρεσίες πλοιοδιαχείρισης είναι η Γερμανία, η Ελλάδα, η Σιγκαπούρη και η Μάλτα.
  • Οι πληρωμές του κλάδου παρουσίασαν μείωση της τάξης των €7 εκατομμυρίων σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Πατήστε εδώ.