Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών με μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο 2018.

Ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε από 142 τον Σεπτέμβριο 2018 σε 150 τον Δεκέμβριο 2018, ενώ το συνολικό ενεργητικό τους παρουσίασε μείωση της τάξης του 1% και έφθασε στα €4.790,9 εκ. τον Δεκέμβριο 2018, σε σύγκριση με €4.857,7 εκ. τον Σεπτέμβριο 2018.

Η εν λόγω δημοσίευση έχει εμπλουτισθεί με ένα επιπρόσθετο πίνακα που παρουσιάζει το διαχωρισμό του συνολικού ενεργητικού των επενδυτικών οργανισμών σε ΟΣΕΚΑ και μη ΟΣΕΚΑ.

Η έκδοση Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών Φεβρουαρίου 2019 είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.