Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Τρίτη, 28 Απριλίου 2020

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Μάρτιο 2020, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Απριλίου 2020.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Μάρτιο 2020 παρουσίασαν καθαρή μείωση €452,4 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €117,2 εκ. τον Φεβρουάριο 2020. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 1,2%, σε σύγκριση με 1,5% τον Φεβρουάριο 2020. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Μάρτιο 2020 έφθασε στα €47,9 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Μάρτιο 2020 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €62,5 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €8,0 εκ. τον Φεβρουάριο 2020. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -4,9%, παραμένοντας σταθερός σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2020. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Μάρτιο 2020 έφθασε στα €33,6 δισ.

Πατήστε εδώ.