Εκτύπωση

Έκδοση Διατάγματος Εκκαθάρισης και Τερματισμός Μέτρων Εξυγίανσης στη Cyprus Popular Bank Public Co Ltd

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εξέδωσε χθες Διάταγμα Εκκαθάρισης της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd και διορισμού του κ. Αυγουστίνου Παπαθωμά ως εκκαθαριστή. Το καθεστώς εκκαθάρισης και ο διορισμός του εκκαθαριστή τέθηκαν σε ισχύ από 31 Μαΐου 2022. 

Ο σκοπός της εκκαθάρισης είναι η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd προς όφελος των πιστωτών της.

Η απόφαση αυτή συνιστά αποτέλεσμα και δικαίωση των ενεργειών της παρούσας Διοίκησης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου η οποία ολοκλήρωσε τα προαπαιτούμενα για τη διαδικασία εκκαθάρισης της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd και υπέβαλε την αίτηση για την έγκρισή της στο Δικαστήριο.

Μετά την πιο πάνω εξέλιξη, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ενεργώντας ως αρχή εξυγίανσης, αποφάσισε τον τερματισμό των μέτρων εξυγίανσης στη Cyprus Popular Bank Public Co Ltd.