Εκτύπωση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2024

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου («ΚΤΚ») ενημερώνει το κοινό, τις επιχειρήσεις και, ειδικότερα, τους καταθέτες ότι η οντότητα με την ονομασία «Neo Business Bank», στην οποία γίνεται αναφορά, στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

δεν κατέχει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος από την ΚΤΚ σύμφωνα με το άρθρο 4 των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως 2023, ή ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος βάσει του άρθρου 5(2) των περί Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμων του 2012 και 2018.

Η ΚΤΚ προτρέπει το κοινό, τις επιχειρήσεις και τους καταθέτες, όπως προτού συνεργαστούν με πιστωτικά ιδρύματα, να ανατρέχουν στον διαδικτυακό της χώρο και συγκεκριμένα στο Μητρώο Πιστωτικών Ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο για να βεβαιώνονται ως προς τα πιστωτικά ιδρύματα που νόμιμα λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς επίσης και στα Μητρώα των ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος που έλαβαν άδεια λειτουργίας από την ΚΤΚ και των ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος από κράτη μέλη τα οποία έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να παρέχουν υπηρεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία.