Εκτύπωση

Εκσυγχρονισμός Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) - Συμφωνία μεταξύ ΚΤΚ και ΕΤΥΚ για την αναδιοργάνωση της Τράπεζας

Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022

Η αποτελεσματική οργάνωση της KTK και η κατάλληλη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν διαχρονικές προτεραιότητες του Διοικητή της ΚΤΚ από την έναρξη της θητείας του.

Προς αυτή την κατεύθυνση υπεγράφη σήμερα συμφωνία για την αναδιοργάνωσή της, μεταξύ του Διοικητή κ. Κωνσταντίνου Ηροδότου και του Επίτιμου Προέδρου της ΕΤΥΚ κ. Λοίζου Χατζηκωστή.

Η συμφωνία προβλέπει μία ενιαία πυραμίδα ανέλιξης με 10 συνολικά βαθμίδες εργασίας. Στόχος είναι η ενίσχυση του ρόλου, των αρμοδιοτήτων αλλά και του επιπέδου λήψης αποφάσεων που αντιστοιχεί σε κάθε βαθμίδα. Με αυτό τον τρόπο, εκσυγχρονίζεται  ο τρόπος διοίκησης και λειτουργίας συνολικά της ΚΤΚ.  

Οι μέχρι σήμερα οργανικές ρυθμίσεις περιλάμβαναν 27 βαθμίδες εργασίας και διαφορετικές πυραμίδες ανέλιξης για το προσωπικό και επομένως είχαν καταστεί μη αποτελεσματικές και περίπλοκες.

Οι νέες ρυθμίσεις βασίζονται σε μελέτες που διενεργήθηκαν από τους ξένους εμπειρογνώμονες RolandBerger και Promontory για την αναδιοργάνωση της Τράπεζας.

Η συμφωνία αποτελεί ορόσημο για την ΚΤΚ και αποτελεί προϊόν παραγωγικού διαλόγου με τους εκπροσώπους των εργαζομένων (ΕΤΥΚ), τους οποίους ο Διοικητής και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΚ ευχαριστούν για το γόνιμο διάλογο και τη συνεργασία. 

 

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Διοικητής της ΚΤΚ προέβη σε δήλωση ως ακολούθως:

«Με τη σημερινή συμφωνία για την αναδιοργάνωση της Κεντρικής Τράπεζας κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της, αλλά και την καλύτερη εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της. 

Είναι πολύ σημαντικό ότι η συμφωνία αυτή είναι προϊόν διαλόγου με τους εργαζόμενους της Κεντρικής Τράπεζας και υπεγράφη σε κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης.

Όλοι μαζί θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας έτσι ώστε η Κεντρική Τράπεζα να αποτελεί ένα σύγχρονο φορέα που με αποτελεσματικότητα και διαφάνεια θα συμβάλλει στην πρόοδο της κυπριακής οικονομίας και της χώρας συνολικά».