Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών με μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο 2019.

Ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε από 166 τον Σεπτέμβριο 2019 σε 178 τον Δεκέμβριο 2019, ενώ το συνολικό ενεργητικό τους παρουσίασε σημαντική αύξηση της τάξης του 7% και έφθασε στα €6.093,6 εκ. τον Δεκέμβριο 2019, σε σύγκριση με €5.686,3 εκ. τον Σεπτέμβριο 2019.

Η έκδοση Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών Φεβρουαρίου 2020 είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.