Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών

Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2021

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών με μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο 2021.

Ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε από 224 τον Ιούνιο 2021 σε 235 τον Σεπτέμβριο 2021, ενώ το συνολικό ενεργητικό τους σημείωσε σημαντική αύξηση της τάξης του 16% στα €8.535,6 εκ. τον Σεπτέμβριο 2021, σε σύγκριση με €7.354,7 εκ. τον Ιούνιο 2021.

Η έκδοση Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών Νοεμβρίου 2021 είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.