Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2019

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Νοέμβριο 2018, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Δεκεμβρίου 2018.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Νοέμβριο 2018 παρουσίασαν καθαρή μείωση €272,7 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €299,7 εκ. τον Οκτώβριο 2018. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 3,4%, σε σύγκριση με 3,8% τον Οκτώβριο 2018. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Νοέμβριο 2018 έφθασε στα €47,5 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Νοέμβριο 2018 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €40,2 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €976,5 εκ. τον Οκτώβριο 2018. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -2,8%, παραμένοντας αμετάβλητος σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2018. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων ανήλθε στα €39,9 δισ. τον Νοέμβριο 2018.

Πατήστε εδώ.