Εκτύπωση

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων για μειωμένα δικηγορικά έξοδα για υποθέσεις εξυγίανσης και αξιογράφων

Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2023

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοινώνει ότι η προθεσμία για υποβολή αιτημάτων για καταβολή μειωμένων δικηγορικών εξόδων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν καταχωρήσει αγωγές εναντίον της σε σχέση με θέματα εξυγίανσης και αξιογράφων της Τράπεζας Κύπρου ή/και της Λαϊκής Τράπεζας παρατείνεται μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00.

Οι προϋποθέσεις για την καταβολή μειωμένων δικηγορικών εξόδων, η διαδικασία υποβολής αιτημάτων και τα έντυπα περιλαμβάνονται στις ανακοινώσεις της ΚΤΚ ημερομηνιών 3 Ιουλίου 2023 και 10 Ιουλίου 2023.

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 22714600.