Εκτύπωση

Έρευνα Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών για το δεύτερο εξάμηνο του 2018

Τρίτη, 7 Μαΐου 2019

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα της Έρευνας Πλοιοδιαχείρισης για το δεύτερο εξάμηνο του 2018. Οι κυριότερες εξελίξεις καθόσον αφορά τις συναλλαγές των πλοιοδιαχειριστριών εταιρειών, κατοίκων Κύπρου, συνοψίζονται ως εξής:

  • Τα έσοδα του κλάδου πλοιοδιαχείρισης στην Κύπρο ανήλθαν στα €528 εκατομμύρια το δεύτερο εξάμηνο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης των €22 εκατομμυρίων σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2018.
  • Οι κυριότερες χώρες προς τις οποίες εξάγονται οι υπηρεσίες πλοιοδιαχείρισης είναι η Γερμανία, η Ελβετία, η Σιγκαπούρη και η Μάλτα. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν κυρίως τεχνική (μηχανολογική) συντήρηση πλοίων και διαχείριση πληρωμάτων.
  • Οι πληρωμές του κλάδου παρουσίασαν μείωση της τάξης των €19 εκατομμυρίων κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο και αφορούσαν κυρίως μισθούς και έξοδα εκπαίδευσης πληρωμάτων.

Πατήστε εδώ.