Εκτύπωση

Σε νέες βάσεις ο Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός στην Κύπρο

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023

 

Πρώτη Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Επιτροπής Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και Παιδείας (ΚΕΧΑΠ)

 

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η Εθνική Στρατηγική για την προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και της Χρηματοοικονομικής Παιδείας στην Κύπρο, μετά την πρώτη συνάντηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Επιτροπής Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και Παιδείας (ΚΕΧΑΠ), που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023, στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και πρόεδρος της ΚΕΧΑΠ, Κωνσταντίνος Ηροδότου, ο Υπουργός Οικονομικών, κύριος Μάκης Κεραυνός, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, κυρία Αθηνά Μιχαηλίδου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, κύριος Γιώργος Θεοχαρίδης, και η κυρία Έλενα Μηνά, εκ μέρους της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Κατά την πρώτη αυτή συνάντηση έγινε συζήτηση για τη σύσταση και λειτουργία της ΚΕΧΑΠ, με έμφαση στη διακυβέρνηση της Επιτροπής, όπως για παράδειγμα τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τη στελέχωση των υπόλοιπων οργανικών βαθμίδων της ΚΕΧΑΠ, (Ομάδα Συντονισμού και Διαχείρισης, Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή, Ομάδα Ενδιαφερόμενων Μερών), και τη δημιουργία Θεματικών Ομάδων Εργασίας. Επιπρόσθετα, συζητήθηκαν οι διάφορες πτυχές του προϋπολογισμού της ΚΕΧΑΠ.

Βάση της συζήτησης ήταν η Έκθεση Εθνικής Στρατηγικής που ετοίμασε, υπό τον συντονισμό της ΚΤΚ, η Ad hoc Επιτροπή για την προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και της Χρηματοοικονομικής Παιδείας στην Κύπρο, και υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η συνάντηση κατέληξε σε συζήτηση για τα επόμενα βήματα της ΚΕΧΑΠ, που μεταξύ άλλων είναι η ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων για τη δομή διακυβέρνησης και τον προϋπολογισμό, που θα επιτρέψουν την πλήρη λειτουργία της Επιτροπής. Η επόμενη συνάντηση της Επιτροπής, αναμένεται να γίνει αρχές του 2024.

Μέσω της ΚΕΧΑΠ δημιουργούνται πλέον νέα δεδομένα για την ενίσχυση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στην Κύπρο σε μία εποχή που η ενίσχυση των γνώσεων αλλά και της αντίληψης γύρω από οικονομικά θέματα είναι πιο σημαντική από ποτέ.