Εκτύπωση

Ετήσια Έκθεση ΚΤΚ για το 2018

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) έχει δημοσιεύσει την Ετήσια Έκθεσή της για το 2018 στα Ελληνικά. Η Ετήσια Έκθεση βρίσκεται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. Η αγγλική Ετήσια Έκθεση θα δημοσιευθεί εν ευθέτω χρόνω.

Πατήστε εδώ.