Εκτύπωση

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου: Διενέργεια έργου με στόχο την περαιτέρω μείωση των ΜΕΧ και την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανέθεσε πρόσφατα σε έγκριτους διεθνείς συμβουλευτικούς οίκους τη διενέργεια έργου με απώτερο στόχο τη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Αντικείμενο του έργου είναι η διαμόρφωση μιας συστημικής λύσης που μαζί με τα υφιστάμενα εργαλεία μπορεί να συμβάλει σε ενδεχόμενη περαιτέρω μείωση των ΜΕΧ καθώς και άλλων προβληματικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Την υλοποίηση του έργου ανέλαβε κατόπιν διεξαγωγής διεθνούς διαγωνισμού κοινοπραξία από εταιρείες με αποδεδειγμένη εμπειρία σε μεθόδους απομόχλευσης του χρηματοπιστωτικού κλάδου παγκοσμίως.

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, κ. Κωνσταντίνος Ηροδότου, δήλωσε σχετικά: «Σε συνεργασία με διεθνή κοινοπραξία συμβούλων ξεκινούμε μία νέα προσπάθεια που έχει σκοπό τη διαμόρφωση μίας συστημικής λύσης η οποία θα μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή για ενδεχόμενη περαιτέρω διαχείριση του αποθέματος των ΜΕΧ στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Επιπρόσθετα, με μια τέτοια λύση στη διάθεσή μας, θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε και τυχόν μελλοντικές προκλήσεις. Η πρωτοβουλία αυτή θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα, θα ενισχύσει περαιτέρω τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και θα λειτουργήσει προς όφελος της οικονομίας της χώρας».