Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2023

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών με μήνα αναφοράς τον Μάρτιο 2023.

Ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε από 286 τον Δεκέμβριο 2022 σε 290 τον Μάρτιο 2023, ενώ το συνολικό ενεργητικό τους σημείωσε αύξηση της τάξης του 7% στα €8.303,4 εκ. τον Μάρτιο 2023, σε σύγκριση με €7.757,8 εκ. τον Δεκέμβριο 2022.

Η έκδοση Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών Μαΐου 2023 είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.